CKČ Registrace
V současné době se vyskytly problémy s odesíláním emailů z tohoto serveru. Potvrzení o přijetí budeme generovat dávkově jednou za týden.
Děkujeme za pochopení
Email *
Jméno
Příjmení
Pseudonym / nick
Dřívější příjmení, pod nímž jsem soutěžil/a
CKČ se účastním poprvé
Seznam přihlašovaných prací
Adresa
Adresa pobytu
Telefon
Variabilní symbol platby
Prohlášení * Prohlašuji, že soutěžní práce dávám k dispozici organizátorům soutěže pro jedno otištění a jedno vydání v e-booku, případně zveřejnění na internetu bez nároku na honorář a že souhlasím se zveřejněním svého autorského jména a názvů soutěžních prací ve výsledkové listině. Právo na publikování soutěžních textů je omezeno na tři kalendářní roky po roce slavnostního vyhlášení výsledků soutěže.


V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to výlučně za níže uvedenými účely a s aktivitami v níže uvedeném rozsahu:

Zaslání tištěného zpravodaje s výsledky soutěže na poštovní adresu
Emailové zasílání informací o právě probíhajícím ročníku CKČ a upozornění na vyhlášení ročníků budoucích
Zprostředkování kontaktu nakladateli/editorovi, který by projevil zájem publikovat mou tvorbu
Emailové zasílání informací o ostatních soutěžích a akcich


Váš souhlas je dobrovolný, je poskytován na dobu uvedenou u každého účelu zvlášť a může být kdykoliv odvolán, a to prostřednictvím tohoto formuláře výběrem volby "Neuděluji".

Poznámka