Historie fandomu v datech - 80. léta Tisk
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 17 Duben 2011 22:04

Historie fandomu v datech - 80.léta

1980

3. března vychází v Zápisníku první reportáž o SFK "Sci-fi na pokoji 321".

17. března navazují s pražským SFK kontakt tepličtí fanoušci (Zbyšek Hlinka /Generák/, Pavel Kučera, Jiří Dolanský).

V dubnu vzniká teplický SFK později nazvaný Duna (původně při Hvězdárně Teplice).

30. dubna probíhá vyhodnocení prvního ročníku literární soutěže SFK MFF UK (Villoidus) "O Huňáče zeleného", původně výroční soutěže u příležitosti založení klubu. S mikropovídkou PNPČ zvítězil Jan Blažek. Dále se umístili Jiří Markus a Jaroslav Veis.

V rozmezí dubna a května s Villoidem navazují kontakt Jiří Karbusický, Luboš Kusák (Ostrava), Bohumil Žítek (Č.B.) a Stanislav Švachouček.

4. září 1980 vychází antologie Neviditelní zloději (ed. I. Zítková, T. Rotrekl).

V polovině září přijíždí do Prahy John Brunner s manželkou (pak pokračuje na Polcon, kde mu byl průvodcem Jirka Markus).

21. října vzniká PO SFK Liberec.

V říjnu vzniká z iniciativy Igora Kolka a Vlada "Saga" Sagmeistra SF klub Hydrostav. Pro nedostatek kontaktů naplno funguje až od roku 1983.

V listopadu zakládá Pavel Poláček SFK Salamandr Pardubice.

Dvanácté číslo Sovětské literatury je zásluhou Libora Dvořáka věnované SF, což se stává na několik let pravidlem.

Dále v tomto roce vychází antologie světové SF Stvořitelé nových světů (ed. Ivo Železný /IFe/), ve slov. vydavatelství Mladé letá vychází teoretická práce Dušana Slobodníka Genéza a poetika science-fiction, vzniká Kosmický klub Rokycany (zakladatel Jaroslav Brejcha) a Komise pro vědeckofantastickou literaturu při SČS.

1981

V březnu začíná vycházet fanzin teplického SFK nazývaný někdy Věstník, jindy SCI-FI.

5. července začíná pravidelné vysílání SFK Teplice v severočeském rozhlasu četbou povídek členů klubu.

Poslední číslo Revue svetovej literatury (č. 7) je věnováno moderní SF. Přes odpor redakční rady se o to zasloužili Lýdia Vadkerti-Gavorníková a dr. Ondrej Herec. Ač to není v publikaci nikde uvedeno, je tematicky věnována lásce, manželství, rodině a sexu (je to tak, i když O. Herec popírá, že by měl takový záměr).

1982 Rok prvního Parconu

V lednu ve VÚMS, kde pracuje Zdeněk Rampas, vzniká SFK BC/Praha. Klubem, potažno VÚMSem pak v následujících letech projdou fanoušci: I. Adamovič, F. Bezděk, J. Černý, L. Dvořák, P. Hanuš, M. Hlaváč, I. Jelínková, J. Olša, Vl. Pastrňák a další.

V dubnu vzniká SFK KLF Ostrava.

Druhého dubna vychází teoretická kniha O. Neffa o české SF Něco je jinak (vročena 1981)

12. dubna vzniká SFK Hydrostav v Bratislavě.

Dvacátého třetího dubna je zahájen první čs. národní con (Pardubice '82), od roku 1983 nazývaný Parcon. Fanové se shromáždili při příležitosti vyhlašování výsledků Ceny Karla Čapka, kterou pořádal pardubický SFK ve spolupráci s PKO a VŠCHT Pardubice.

O den později byl v Pardubicích distribuován Villoidus, fanzin pražského SFK (první číslo ročníku 1).

V neděli byl vyhlášen 0. ročník CKČ: zvítězil Ladislav Kubic, dále se umístili Jiří Čihař, Petr Hanuš a Jiří Matys.

10. června proběhla přednáška Josefa Nesvadby v Teplicích.

6. října zahajuje promítáním filmu 451° F v kině Ponrepo (Praha) Marcel Grün cyklus 'SF FILM', který trval 2 roky. Za tu dobu představil fanouškům bezmála stovku filmů různé úrovně, většinou však toho nejlepšího, co bylo možné získat mj.: Zardoz (15. 12.), Planeta opic (20. 10.), Hvězdné války, Barbarella, Metropolis a Vesmírná odysea. Ve frontě na lístky vznikly zárodky několika SF klubů a přátelství zakalená hodinami čekání přečkala roky, mnohá trvají ještě v době vzniku tohoto přehledu.

27. října vzniká SFK Andromeda/Plzeň.

Pod vlivem účasti na Parconu vzniká při vysokoškolském internátu Družba první (fungující) bratislavský SF klub Proxima (I. Kolek a I. Chytil).

V tomto roce vychází první z reprezentativních antologií Iva Železného Pozemšťané a mimozemšťané (vročena 1981).

V tomto roce též začal vycházet polský profesionální časopis Fantastyka, sloužící čs. fanům jako zdroj angloamerické a polské SF pro překlady.

Časopis Sedmička pionýrů vyhlašuje soutěž o nejlepší dětskou SF. Postupně se v ní prosadí Ivan Adamovič, Longin Wdowiak, Vilma Kadlečková a další. Nejlepší povídky vyšly za několik let knižně. (Mysli si svět, sestavil Libor Falteisek.)

1983

Od 25. do 27. března se v Teplicích koná první Jarní porada SFK Teplice '83.

Od 22. do 24. dubna probíhá Parcon '83. V sobotu 23. dubna je poprvé udělen Mlok za zásluhy, získal jej Vojtěch Kantor. CKČ obdržel Ivan Kmínek, dále se v CKČ umístili: JNH a Vl. Kokrda.

13. května vzniká SFK Spectra Praha, založili jej zejména Dominik Dvořák a Vláďa Veverka. Klubem prošla řada později velmi aktivních fanoušků: mj. Jan Pavlík, Tom Štipský, František Rodr, Ivan Adamovič, Jaroslav Olša a Filip Škába.

V červnu zakládá Petr Konupčík SFK Makropulos Šumperk.

Jaroslav Olša kontaktuje PSMF a SF klub Katowice.

2. června vychází antologie Lidé ze souhvězdí Lva a Železo přichází z hvězd - knihy pozoruhodné nejen obsahem, ale i tím, že se snad poprvé od normalizace podařilo prolomit bolševickou ohradu kulturního plánování (editor Vojtěch Kantor byl oceněn Ludvíkem).

Na Euroconu '83 (16. 9) oznamuje Albert (= Miloš Podpěra) existenci čs. fandomu.

30. září je vyhlášena soutěž fanzinu Siréna, vydáváného Pavlem Kosatíkem - Pseudovyabstrahovaná Judita. Díky propagaci Karlem Jedličkou se soutěže zúčastnil Jan Hlavička a napsal pro ni své nejlepší povídky.

V říjnu probíhají Dny fantastyky v Dzierzoniowe, za čs. fandom se účastní Jaroslav Olša a Pavel Weigel.

Rovněž v říjnu zakládá Stanislav Juhaňák SFK STIMM Kroměříž, na zahájení je přítomen Vladimír Jiránek, doc. Jindřich Hoření (autor eseje "SF a počítače" vydané později v AF 167) a Zdeněk Rampas.

V tomto roce vzniká SFK IQ 2001 Bratislava, prvního listopadu vzniká SFK Time Machine Praha, v tomtéž měsíci ještě SFK Třesk Třebíč a v prosinci SFK NYX Brno.

1984 Orwellův rok

V Orwelově roce vzniká SFK "10" Praha 10 a SFK Laser Čelakovice.

19. ledna vychází antologie Experiment člověk (ed. IFe) (vročeno '83).

26. ledna proběhla přednáška O. Neffa v Teplicích.

V únoru vzniká SFK Universita Karla Hlouchy Břeclav (okolo roku '87 splynul s Lulungamenou).

16.-18. března probíhá Jarní porada Teplice '84 - z podnětu Vl. Veverky vzniká Koordinační komise (KK/1: Zdeněk Rampas, Vladimír Veverka, Mirek Nejedlý, Petr Holan /Pagi/, Tom Štipský).

V dubnu organizuje Pagi výstavu bulharského SF výtvarníka D. Jankova v Praze a Pardubicích.

V tomtéž měsíci se koná Eurocon - Seacon / Brighton - z čs. se účastní Jaroslav Olša a Josef Nesvadba.

5. dubna vychází první číslo Interkomu, původně fanzinu pro komunikaci mezi SF kluby, který se postupně rozrostl v nejrozšířenější amatérské fanouškovské médium. S původní myšlenkou přišel Pagi, dále se věci ujal Vl. Veverka s Mirkem Nejedlým, po nich Pavel Březina a Ivona Karásková, a konečně Zdeněk Rampas. Zhruba s posledně jmenovaným se začíná zvětšovat náklad a rozsah až do dnešní formy IK.

6.-8. dubna probíhá v Katovicích seminář o SF filmu (zúčastnili se Jar. Olša a Vl. Wágner).

Od 6. do 8. dubna probíhá Parcon '84.

Mloka získal Ivo Železný (IFe), v CKČ opět zvítězil Ivan Kmínek, na dalších místech Josef Pecinovský, Vladimír Veverka.

Na tomto Parconu byly poprvé vyhlášeny výsledky ankety Ludvík, zvítězili Vojtěch Kantor a IFe.

26. dubna uspořádal SFK Villoidus v Planetáriu pořad "Velký třesk".

29. dubna zakládá Ladislav Peška SFK Slan Slaný.

9. května vzniká SFK Nostromo, později ADA Praha, který se stal základem AFSF.

27. května vzniká SFK Trifid Liberec.

15.-17. června pořádá Kosmický klub Rokycany, potažmo Jaroslav Brejcha, setkání fanoušků u kounovských kamenných řad Kounov '84.

V srpnu probíhá v olomouckém muzeu v rámci cyklu 'Škola a film' beseda o SF filmu, účastní se Ondřej Neff a Zdeněk Rampas.

Od 10. do 12. srpna pořádají plzeňáci pod vedením šerifa Jedličky v trampské osadě Dudlay první Plkon '84.

V září klub ADA zahajuje videoprojekce SF filmů, postupně tak zpřístupnil u nás neznámé špičky žánru.

V říjnu vzniká SFK Gea II Boskovice; v časopisu Svět socialismu znalec a překladatel Strugackých Libor Dvořák otevírá pravidelnou rubriku SF; ve Spišské Nové Vsi zakládá Miro Butora SFK Castor S. N. V.; 27. října se v Praze koná Minicon '84.

V listopadu vznikají v Brně SFK AF 167 a Aldebaran.

Od 23. do 25. listopadu probíhá první Podzimní porada SFK Šumperk '84 (pořadatel SFK Makropulos).

O týden později se Jaroslav Olša a Albín Medúz (Castor) účastní Hungaroconu '84.

9. prosince zahajuje Jan Franěk v Mikrofóru cyklus pořadů o SF klubech.

V průběhu roku se pražští fanoušci začali scházet v Polské. SFK Andromeda vyhlašuje 1. ročník soutěže "O stříbřitě lesklý halmochron".

1985

V tomto roce se poprvé objevuje ve fandomu pojem Laser, původně to byl fanzin vydávaný Tomem Jirkovským.

V lednu vznikají SFK 451°F Košice, SFK Quasar Bechyně, SFK Hepterida Opava, SFK "Bonsai" Česká Lípa, v nezjištěném měsíci zakládá v bratislavském Slovnaftu Vlado Srpoň SF klub Sféra.

17. ledna zahajuje Ondřej Neff tříměsíční cyklus prednášek v Junior klubu (Chmelnice), zde se vedle jiných do fandomu zapojila Carola'B.

V únoru obnovuje svou činnost KJV Praha, jehož členy se stávají Egon Čierny, Miroslav Martan, Jan Kantůrek, Leonid Křížek, manželé Holubovi, Carola Biedermannová, Václav Vlk a Ivan Adamovič.

Od 1. do 3. února probíhá první con čtenářů filmového fanzinu Světelné roky Readercon '85.

16. února se koná v Boskovicích beseda o SF a fandomu s Pavlem Kosatíkem, IFe, Zdeňkem Rampasem a Pavlem Weiglem.

V poslední únorový den vychází Stalo se zítra (ed. IFe) (vročeno '84).

V březnu vzniká SFK Futurum Olomouc, později známý díky pořádání SF plesů.

Ve dnech 1. až 3. března uspořádal SFK TOS (= Pagi + Mirek Nejedlý) Jarní poradu SFK Hostivař '85, kde se poprvé projevily rozpory v Koordinační komisi. Dnes už lze jen stěží zjistit, oč se jednalo, pravděpodobně o míru centralizace ve fandomu, způsobu řízení a práce KK. Na poradě byly distribuovány Lety zakázanou rychlostí I (antologie převážně anglo-americké SF), které sestavil a vydal Pavel Kosatík.

29. 3. Prahu navštívil Kurt Vonnegut, v knihkupectví K. Čapka podepisoval své knihy (mimo jiné i LZR I), JNH, ON a P. Kosatík napsali o jeho návštěvě tři reportáže.

V dubnu vznikají SFK Atras Žiar nad Hronom, SFK KPVPVF Banská Bystrica a SFK Terra Praha. V témže měsíci vychází první číslo fanzinu AF 167 a na Slovenku antologie angloamerické SF "10 x sci-fi" (vročená '84), za kterou získal Hvezdoslav Herman Ludvíka.

Od 19. do 21. dubna probíhá Parcon '85. Mloka za zásluhy získal Teodor Rotrekl, v CKČ zvítězil s povídkou Legenda o Madoně z Vrakoviště František Novotný, dále se umístili Vl. Veverka a Jan Hlavička.

V anketě Ludvík zvítězili: IFe a Zdeněk Volný, ten dokonce dvakrát, v kategorii překladové literatury a dále získal poprvé uděleného Ludvíka za zásluhy. Fandom tak ocenil jeho práci ve Světové literatuře.

V květnu byl Jaroslav Olša přítomen na World SF General Meeting v Itálii (20.-21.5.).

V témže měsíci proběhla v Třebíči velká beseda o SF (Libor Dvořák, Pavel Kosatík, IFe, Zdeněk Rampas), doplněná vínodárnou výpravou do Velkých Pavlovic.

13. června vychází Návrat na planetu Zemi (ed. IFe).

Od 21. do 23. června probíhá Kounov '85, od 26. do 28. července Plkon '85 a od 30. srpna do 1. září Tatracon '85. V těch heroických dobách ještě byli fanoušci, kteří to vše stihli a těšilo je to.

V září vzniká SFK SFéra Bratislava a SFK Chomutov.

V Praze v tu dobu pořádají Jaroslav Olša a Vlado Ríša v klubu Aurora Večer sovětské SF, sestávající z četby povídek Jaroslava Veise a JNH, doprovázené hudbou ze Star Wars a diapozitivy z amerických SF filmů.

V zářijovém čísle polské Fantastyky vychází článek o čs. SF (Jaroslav Olša) a polské SF v Československu (Pavel Weigel).

26. září vychází sbírka povídek Ondřeje Neffa Vejce naruby, později oceněná Ludvíkem.

Od 4. do 6. října probíhá SFK Slanem - potažmo Ladislavem Peškou - organizovaný seminář o fanzinech.

V říjnu vznikají SFK Štětí a SFK Sfinx Řež u Prahy, o měsíc později SFK Malevil Březová.

V době konání Miniconu '85, 2. až 3. listopadu, probíhal ve Fayence Eurocon '85, ze kterého E. Martin přivezl ocenění pro fanzin SFK Villoidus, autorem tohoto a dalších 4 ročníků byl K. Saudek.

V listopadu vzniká SFK Parsek Praha a od 25. do 27. se koná Podzimní porada Šumperk '85 (pořádá SFK Makropulos), hlavním bodem programu byl tzv. "puč mladých důstojníků", pořádaný hlavně Vl. Veverkou a J. Olšou. VV chtěl druhým jmenovaným omladit konzervativní generaci zakladatelů, která ovládala KK. Po celodenním hádání je na místo Toma Štipského dosazen jeden z prvních aktivistů Villoida Miloš Podpěra (Albert), vzniká KK/2 (ZR, VV, MN, Pagi, MP).

26. listopadu pořádá Vl. Veverka v ÚKDŽ výstavu na SF téma.

Po Podzimní poradě zakládají nové pražské kluby spolek OK (Ostatní kluby), aby mohly koordinovat svou činnost lépe, než to činila Koordinační komise, kde se prosazoval názor, že nejlepším řízením dobrovolné aktivity je nechat věcem volný průběh.

30. listopadu se v Brně konal první Dracon '85.

7. prosince pořádají SFK Time Machine, Terra a Kepler první pražský Mikrocon.

V. Veverka vyhlašuje Bemíka, soutěž o nejlepší comics.

SFK Castor vyhlašuje 1. ročník soutěže mikropovídek O emblém Castora.

Klub AF 167 Brno vyhlašuje tematickou soutěž, známou podle odměny jako O cenu Antigé.

1986

Rok v mnohém pozoruhodný. Slovenský rozhlas začíná vysílat v rámci cyklu "Letná univerzita" seriál o historii SF z pera O. Herce. Šlo asi o první počin svého druhu v Československu. O rok později ho O. Herec rozšířil na 10 hodinových dílů.

Začátek roku je ve znamení rozsáhlé aktivity OK, hlavně na stránkách Interkomu. VV reorganizuje svůj klub Spectra, mění pravidla spolupráce s ostatními kluby, řada memorand a diskusí o účelu a činnosti KK, zájmech fandomu a potřebě zlepšení koordinace.

Začínají vycházet fanziny Trifid a Leonardo.

Soutěž ve sci-fi poezii O cenu Jana Nerudy (další ročníky se zřejmě již nekonaly).

Svoboda vydává Zpěv drozda V. Tevise (překladatel Miroslav Jindra získal Ludvíka).

V lednu se koná Readercon '86, vzniká SFK A.B. Hradec Králové, a SFK Pulsar Štětí. V Zápisníku Vlasta Talaš poprvé uvádí svou rubriku Fan Fan, obsahující zprávy z fandomu, rozhovory se spisovateli, medailonky SF klubů apod.

V únoru vzniká SFK Alef Bratislava.

13. února pořádá Slan svůj con Ufouni ve Slaném I.

20. února vychází sbírka J. Veise Moře času (cena Ludvík).

V březnu poprvé vychází velmi kvalitní fanzin Poutnik, vydávaný klubem J. Vernea.

Ivan Adamovič ve spolupráci se Slanem vydává antologii povídek Nové vlny Paralelní světy.

Od 22. do 23. března pořádají SFK Terra a Parsek Jarní poradu Strahov '86, kde VV odstoupil z KK po nadpolovičním odmítnutí jeho tezí (dnes je již obtížné zjistit čeho se týkaly). Vzniká KK/3 (ZR, MN, Pagi, MP, Pavel Březina). Na této poradě se poprvé projevila autorita Pavla Březiny z Parseku a Fr. Moravce z Malevilu.

V dubnu vydává klub Sféra první číslo svého stejnojmenného fanzinu.

Od 18. do 20. dubna probíhá poslední Parcon '86 v Pardubicích.

Mloka za zásluhy získal Josef Nesvadba, v CKČ zvítězil Josef Pecinovský, druhý skončil Fr. Novotný a třetí Vl. Veverka.

Ludvíka získává Ondřej Neff za Vejce naruby, Hviezdoslav Herman za "10 x Sci-fi" a Ludvíka za zásluhy opět Ondřej Neff.

Asi přímo na Parconu vzniká SFK IF Brno a do konce měsíce ještě SFK Tábor.

16. května pořádá Pavel Weigel pořad k nedožitým šedesátým narozeninám Ludvíka Součka v Planetáriu. Tentýž den SFK Praha 10 (Mirek Nejedlý) zkouší novou formu aktivity SF víkend ve Sloupu v Čechách.

Někdy v červnu vyšel fanzin Ikarie XB1 a proběhla distribuce jeho prvního čísla a zároveň ročníku. V témže měsíci vzniká SFK Anti-G Frýdek-Místek. Od 20. do 22. 5. probíhá Kounov '86. VTM vyhlašuje soutěž o eko-sf povídku (dobře se umístili M. Hejduk a E. Hauserová).

24.-25. 5. porada jihomoravských klubů, vznik užšího koordinačního sdružení Rytíři kulatého stolu.

V červenci zakládá Z. Rampas SF muzeum. Vzniká SFK Möbius Jihlava. Od 10. do 13. 7. probíhá Eurocon '86 v Záhřebu, kterého se zúčastnili Pagi, J. Olša, Miro Butora a Peter Dudáš. Ceny Evropské společnosti SF získal Zápisník a fanzin Ikarie.

V srpnu, 25. až 27., se koná Plkon '86 a od 14. do 17. 8. probíhá Tatracon '86, na kterém byl založen SFK Uranus Prievidza.

V září pořádá SFK Slan seminář o fanzinech, na kterém byli hosté T. Rotrekl a Polák Slawomir Saczek, v následujících letech hlavní distributor polské SF do Československa. Na semináři se tiskly a distribuovaly Lety zakázanou rychlostí II.

Dnů Fantastyky v září ve Varšavě se zúčastnili J. Olša a P. Weigel.

V Plzni 4. října probíhá Chronocon '86 a o týden (či dva) později (první) navštěvní den KJV.

18. října vzniká SFK Cargo Praha.

V Březové nad Svitavou pořádá ve dnech 31. září až 2. října Fr. Moravec ze SFK Malevil Podzimní poradu SFK, zvolena KK/4 (ZR, MP, PB, Jan Pavlík).

Během porady byl distribuován první svazek fanouškovské edice Fandom sobě "Lidštější než lidé". Zde byla poprvé otištěna novela Fr. Novotného Legenda o Madoně z Vrakoviště. Porada byla doplněna výletem na hrad Svojanov. Místní spolupracovník StB ohlásil podivnou návštěvu na hradě, a několik SFK bylo poctěno pozorností estébáků.

12. listopadu vychází v Liberci fanzin Trifid Alfa.

16. listopadu se v Praze koná Minicon '86, 29. v Brně Dracon '86 a v Bílovci pořádá Pavel Poláček Bílcon. Jsou vyhlášeny výsledky ankety O klub roku, která proběhla v rámci podzimní porady. S drtivou převahou vítězí Malevil.

Koncem roku se dají vystopovat začátky snah o koordinaci amatérského překládání SF do fanzinů. Výsledky ani po několika letech neodpovídají vynaložené námaze.

1987

Vznikají SFK '???' Vsetín a Winston Praha.

Z iniciativy I. Železného začíná v lednu soutěž o sf povídku časopisu 'Věda a život', ve které zvítězil Jan Hlavička.

V únoru vznikají SFK Arabeus Litoměrice a SFK RUR Praha.

V pátek 13. 2. proběhl v Plzni první Pivocon, plzeňský pivní con, kde se od té doby každý další pátek 13. schází místní i cizozemští fanoušci, aby kryti pivotronním polem překonali zvýšenou koncentraci smůly.

14.-17. února uspořádali místní fanoušci výstavu sf obrazů Fr. Hejdy ve Štětí.

21. února uspořádal L. Peška Ufouny ve Slaném II.

V březnu zahájil Pavel Melichárek ve slovenském rozhlase na stanici Děvín seriál o historii sf (12 dílů).

Během březnového sjezdu Svazu spisovatelů zaniká Komise pro vědeckofantastickou literaturu. Zazní zde projev O. Neffa, SF je zmíněna i v řeči předsedy SČS: varuje před "nebezpečím únikovosti", které ohrožuje "řadu mladých autorů".

28. března před sf plesem v Olomouci probíhá Jarní porada SFK (zvolena KK: ZR, Pavel Březina, Miloš Podpěra, Jan Pavlík).

23. května uspořádal SFK Slan Seminář o klubové činnosti.

V červnu vychází kniha O. Neffa Všechno je jinak, na pražském Parconu nestačilo rezervované množství, asi 300 kusů.

Třináctého června se konal první Parcon mimo Pardubice. Organizovali jej ZR, Martin Hlaváč, Pavel Nosek a další vesměs pražští fanoušci. Protože se jim nepodařilo zajistit ubytování, con byl pouze jednodenní, hlavní program probíhal v sobotu, v pátek bylo pouze filmové představení v Ponrepu (Barbarella). Během sobotního programu byl založen Parcoran klub, byla udělena cena Ludvík, tu získal J. Veis za Moře času, M. Jindra za překlad Zpěvu drozda a Z. Rampas za zásluhy o fandom.

Mloka získal za knihy Něco je jinak a Všechno je jinak Ondřej Neff, v CKČ zvítězil Josef Pecinovský (na dalších místech Eva Hauserová, Milan Verner).

Tradiční zkratka Kočas byla interpretována jako KOsmický ČAS, druhý to svazek edice Fandom sobě.

Na přelomu července a srpna proběhl Plkon '87 a od 13. do 16. srpna Tatracon '87 - na kterém byla distribuována Ikarie XB2.

J. Olša a I. Adamovič se na přelomu srpna a září zúčastnili Worldconu Conspiracy '87 v Brightonu, kde kontaktovali např. D. Brina a W. Gibsona.

V Košicích pořádá SF klub 451° F ve dnech 26.- 27. září Casscon '87, jako čestný host se zúčastnil J. Guljakovskij, který též obdržel titul SFDr. jako cenu sympatií klubu.

13. 11. je další Pivocon, 14. 11. II. návštěvní den klubů Time Machine a Klubu Julese Verna.

Vlado Srpoň pořádá dne 14. listopadu Kobracon '87 (Konečně bratislavský con).

Na konci roku Z. Volný opouští Světovou literaturu (od č. 3/88), která tím ztratila pro fanoušky na zajímavosti.

21. prosince se koná v Praze Minicon '87, 4.- 6. prosince v Liberci Libercon '87 a v Brně Dracon '87.

KJV vyhlašuje 1. ročník soutěže O nejlepší fantasy.

V anketě O klub roku vítězí olomoucký klub Futurum.

1988

V lednu přijíždí do Prahy Joanna Czaplinská, překladatelka a bohemistka, spolupracovnice Fantastyky, kde vydala řadu českých povídek.

Vlado Srpoň přichází s myšlenkou pořádat Parcon v Bratislavě.

4. února se konají volby v pražském střechovém klubu RUR.

13. února pořádá L. Peška Ufouny ve Slaném III a v Třebíči probíhá propagační den SFK Třesk.

V polovině února navštívila Československo singapurská scifistka Marina Tan.

15. 3. se koná v prešovském planetáriu vernisáž výstavy SF obrazů (T. Rotrekl, M. Havlíček a jiní) pojatá jako širší SF akce.

21.-22. 3. se účastní P. Weigel ve Varšavě kritického semináře o SF. Jednu z cen časopisu Fantastyka získává za soustavou propagaci polské SF Zdeněk Volný.

Před SF plesem v Olomouci 26. března se koná Jarní porada KK: zvoleni Zdeněk Rampas jako doživotní předseda, Miloš Podpěra, Martin Hlaváč, Eva Hauserová, Vašek Soukup.

13. dubna pořádá SFK Hradec Králové, potažmo Jiří Kuřina kurs pro vychovatele mládeže o možném využití SF pro výchovu a trávení volného času mládeže (Neff, ZR, J. Kuřina). Z přítomných vychovatelek byly odchyceny Eva Žondrová a Eliška Konečná z Brna.

Na pátek 13. května vyšel Pivocon pořádaný Zdeňkem Pávem v Chodské rychtě a Knižní Plzeň, kde v bloku MF vystoupili Ondřej Neff, Jaroslav Veis a Eva Hauserová.

O den později uspořádal V. Srpoň první z pravidelných "knižních slavností v Bratislavě".

3.-5. 6. pořádá SFK Futurum na hradě Helfštýně hru na motivy Hobita.

3. června se na stáncích PNS objevila antologie čs. autorů Lovci zlatých mloků a 13. června Lovci černých mloků, antologie vydaná SFK RUR (klub při UKDŽ, kam se pražští fanové přesunuli z Polské). Po slavné éře Železného antologií šlo o další zužitkování prací z CKČ.

V červnu uspořádal Egon Čierný první Pidicon '88.

V červnu vychází první svazek malé řady Laseru: R. Sheckley - Povídky; a antologie Pavla Kosatíka Lety zakázanou rychlosti III.

Kmen 31/1988 a Literární měsíčník 6/1988 věnovány sci-fi, jejich úroveň je však nízká.

10. 7. je na Agroconu na chalupě EH založen literární směr biopunk.

12. července uspořádal Pavel Weigel na Vikárce na Pražském hradě oslavy stého výročí cesty pana Broučka časem.

Parcon '88 se konal v Ostravě od 15. do 17. července. Cenu Ludvík získal O. Neff, slovenský překladatel Kořínek a vydavatelství Smena. Mloka dostal Karel Saudek, v CKČ zvítězila Eva Hauserová, dále se umístila autorská dvojice Petr Heteša a Karel Veverka a o třetí místo se podělili JNH a Václav Kajdoš.

O posledním víkendu v červenci se na Plkonu '88 udílelo čestné občanství Černoděrska.

8. 8. '88 vyšel jubilejní Interkom číslo 50.

22.-29. 8. se O. Neff, J. Nesvadba a další 4 Čechoslováci účastní zasedání World SF v Budapešti.

25. července vydává Ivan Adamovič vlastním nákladem samizdatovou antologii Hugem a Nebulou oceněných povídek Cizí hvězdy. Ve Spišské Nové Vsi začíná Tatracon '88.

5. září vydává Pavel Nosek s KJV první svazek Conanových příběhů - Rudé hřeby.

Od 23. do 25. září probíhá v Mšeci seminář o fanzinech organizovaný SFK Slaný, kde zároveň probíhá česká část podzimní porady SF klubů, organizované po regionech.

12. listopadu pořádá v Bratislavě Vlado Srpoň Istrocon '88.

20. listopadu SFK TM zorganizoval pátý Minicon a v polovině prosince proběhl v Brně Dracon '88.

SFK JV vypisuje soutěž O nejlepší dobrodružnou sci-fi.

Koncem roku vyhlašuje SFK Slaný ve spolupráci se Zápisníkem soutěž družstev ve znalostech SF a příbuzných oborů. Finále se koná na Parconu 89 a vítězí Bratislavané.

Klubem roku byl vyhlášen KJV, fazinem roku jeho Poutník.

1989

13. 1. plzeňský Pivocon.

SF rok tradičně zahajují 11. 2. Ufoni ve Slaném a 1. dubna olomoucký SF Ples '89, tradičně spojený s poradou.

K desátému výročí vzniku prvního československého SF klubu uspořádal 29. dubna SFK Villoidus ve spolupráci s Marcelem Grünem v Planetáriu Villoidon. Součástí programu bylo vyhlášení ceny Huňáč zelený, kterou získal František Novotný.

19.-21. května pořádá olomoucký SFK (Pavel Konečný) hru v přírodě Pán prstenů.

Na přelomu června a července 29. 6.-2. 7. probíhá v Olomouci nejdelší (čtyřdenní) Parcon. Mloka za zásluhy získal Vl. Talaš, v CKČ zvítězil J. Hlavička, dále se umístili Fr. Novotný a P. Heteša & K. Veverka. Ludvíka získali Fr. Novotný, Anna Smiková a Pavel Nosek.

V červnu vychází díky K. Blažkovi a J. Smékalovi Duna F. Herberta a další Železného antologie Roboti a androidi.

28. 7. probíhá plzeňský Plkon.

Na počátku září se v Oděse koná první a poslední Sockon. Týdení akce se zúčastnil J. Olša, který přivezl ocenění pro O. Neffa a Z. Rampase.

V Košicích 16.-17. září uspořádal SFK 451°F Cascon '89.

V pátek 13. září proběhl v Plzni Pivocon - Pivochron, zaměřený ke čtyřicátinám velikého Akčildeje.

V listopadu vychází samizdatové vydání P. K. Dicka Muž z Vysokého zámku (Laser) a comics Pérák (první a vlivem valících se událostí i poslední svazek Brutal undeground press Ondřeje Neffa).

Vlasta Talaš vydává první sešit Světa fantastiky.

Smena vydává od roku 1988 O. Hercem připravovaný magazín SF 01.

11. listopadu na Istroconu '89 hovoří jako host Fedor Gál. Diskutuje se na téma, kdy to praskne.

Člen Villoida Martin Klíma svým projevem na Albertově zahajuje studentskou revoluci 17. listopadu.

18. listopadu probíhá na kolejích pražské VŠCHT Minicon '89. Účastníci se od studentů dovídají, co se dělo na Národní třídě, a předávají zprávu dál. Vl. Srpoň odjíždí do Bratislavy s informacemi pro VPN.

Klubem roku je vyhlášen SF kroužek Winston. Carola B. poprvé ve větším rozsahu prezentuje své feministické teze.

Na prosincovém Draconu v Brně byl jako pokus o reakci fandomu na nové podmínky založen Syndikát autorů fantastiky. Součástí programu byla i televizní Husákova demise.

Během podzimu IFe zakládá družstevní nakladatelství Artservis, jehož část se v dubnu 91 změnila ve vydavatelství Ivo Železný, s. s r. o. Těžištěm činnosti je zprvu hodnotná exilová literatura, později "čtivo", vychází zde také L. Souček, J. Hlavička, J.Pecinovský, E. Hauserová aj.

V anketě O nejlepší fanzin, jejíž výsledky byly vyhlášeny v únoru 90, vítězí Ikarie XB pražského SFK Ada.