Když se řekne… fanzin PDF Tisk Email
Napsal uživatel Petr Holan   
První amatérské časopisy vznikaly již v počátcích fandomu. Historikové SF se shodují v tom, že prvním z nich byl The Comet (ed. Raymond Palmer), v těsném závěsu následovaný The Planet (ed. Allen Glasser). Postupem času se tyto časopisy (název fanzin, fanzine vznikl až na počátku čtyřicátých spojením slov FAN a MAGAZINE) staly součástí aktivního přístupu fanoušků SF ke svému oblíbenému žánru.
Většina fanzinů spadá do kategorie personalzin - jsou to „jednomužná“ dílka, autorovi víceméně nahrazující pracné psaní dopisů kupě přátel. Náplň zbývajících fanzinů můžeme rozdělit takto: - literárně teoretické a praktické informace (recenze, povídky, přehledy publikací, rozbory a kritické články), - zpravodajské informace o SF&F (o akcích, fanoušcích, autorech, osobní zprávy apod.), - zprávy a informace o jevech a dějích, které spadají do tématiky SF&F, avšak nejsou její součástí (paranormální jevy, UFO, „omyly vědy“ aj.). Některé fanziny jsou striktně vyhraněné do jedné z těchto kategorií, jiné svým čtenářům poskytují mix různého složení.
Zatím nejstarší dohledanou publikací u nás, která má charakter fanzinu, je sborník povídek Vega (4 čísla, 1977–84, ed. Karel Jedlička). Zpravodaj SFK při Hvězdárně v Teplicích Sci-fi měl celkem 12 čísel, vydaných v letech 1981-83, a kromě povídek obsahoval i recenze a informace o fandomu. Od roku 1982 vycházel SF, Vědeckofantastický zpravodaj a informátor, vydávaný SFK Villoidus (MFF UK v Praze). Cyklostylovaný časopis se snažil obsáhnout celou problematiku SF – povídky vlastní i přeložené se střídaly s recenzemi a úvahami či s reportážemi z akcí.
Bylo to myslím v roce 1982, kdy jsme na Parcon přivezli snad stovku výtisků našeho fanzinu. Ve staré posluchárně jsme je v přestávce mezi přednáškami položili na katedru. V tu chvíli jsme byli oklopeni zájemci, kteří nám čísla vytrhávali z ještě nerozvázaného balíku. Ve snaze uchránit aspoň pár výtisků pro čestné hosty, pro Pavla Poláčka a pro několik dalších „ctihodných“, jsem si na tu hromadu sedl v domnění, že s nasazením vlastního života něco zachráním. Ouha – fanziny mizely i nadále, a já padal dolů takovým tempem, že po „odebrání“ posledního kousku jsem si o stůl narazil kostrč…
Od roku 1984 vychází Interkom – informační servis fandomu, fanzin s asi nejdelší nepřerušenou ediční řadou. Seznam vyšlých fanzinů je stejně košatý a podléhá podobným změnám, jako seznam existujících SF klubů. V poslední době už některé fanziny mají profesionální úpravu i úroveň (říká se jim semiproziny), a mezi špičku vedle Interkomu patří bezesporu Zbraně Avalonu (SFK Avalon, ed. Václav Pravda) a Knihovnička Vakukoku (SFK Vakukok, ed. Skrblík). Fanzinů samozřejmě vychází víc, jmenujme alespoň některé: Základna, Monolith, Andromeda News, Et Cetera Heroes, Labyrint, Putna, Poutník, Cori Celesti, Pracovní sobota, Třesk, Acheron, Imladris, Žebrák, Delírium, SFÉRA, Shai-Hulud, Logrus.
Novou a specifickou oblastí je využití Internetu pro prezentaci klubů a pro publikaci fanzinů. Mapování situace v této oblasti je ale nesmírně obtížné, protože - na rozdíl od tištěných fanzinů - po těch webovských obvykle zůstane jenom hláška „Page not found“. Hledání poskytovatele, ochotného snášet parazitování sci-fi stránek na svém draze financovaném serveru, není jednoduché, a mnohdy se jeho názor změní den ze dne. Podobně dopadají i „volné“ weby.