Historie Fandomu v Brně PDF Tisk Email
Lokální
Napsal uživatel Pavel Mikuláštík   
Historie Fandomu v Brně a přilehlém okolí se začíná psát 6.12.1983, kdy byl v Domě pionýrů a mládeže v Lužánkách (dnes CVČ) oficiálně založen SF klub NYX. Nebyl však prvním klubem založeným na Moravě. Tři dny před tím 3.12.1989 byl založen SF klub Třesk v Třebíči.

Na jaře 1984 vzniká SF klub při VÚV (Výzkumný ústav vlnařský) AF 167 a zanedlouho začíná vydávat stejnojmenný fanzin,Rytíži kulatého stolu který od začátku nasadil vysokou laťku grafické a redakční práce. S AF 167 přichází do fandomu hned několik osobnosti, Jindra Smékal (překladatel, redaktor fanzinu, Mlok za zásluhy 1995), Karel Blažek, Mirek Dvořák. Další významnou aktivitou AF167 byla tématická literární soutěž o cenu AntiGé. Cena byla velmi pozoruhodná. Měla tvar třmenu v němž levitoval kroužek.

V září 1984 zakládá v Brně pí Růžena Sypěnová další SF klub Aldebaran při VAAZ (Vojenské akademii Antonína Zápotockého). Byl to klasický studentský klub, který nepřežil odchod většiny členů po ukončení akademie.

V prosinci 1985 uspořádal SFK NYX první Dracon. Ve spolupráci s dalšími brněnskými kluby si to zopakoval ještě 17 krát.

Rytíři kulatého stoluV létě 1986 vzniká sdružení Rytíři kulatého stolu - RKS (podle kruhového stolu v klubu VAAZ). Tomuto sdružení předcházel projekt Jihomoravská koordinace (jaro 1986). RKS vzniklo vlastně jako odezva na 'Pražské události', vznik OK ('Ostatní kluby' - sdružení SFK kvůli lepší informovanosti a spolupráci, vzniklé jako reakce na nespokojenost s prací tehdejší Koordinační komise). Sdružení RKS bylo složeno ze zástupců brněnských klubů a na schůzky mohl přijít kdokoliv. Azyl byl poskytnut díky R. Sypěnové v klubu VAAZ na Šumavské. Ze začátku byl hlavní náplní sdružení informační zpravodaj s programem, který vycházel jedenkráte měsíčně. V době příchodu Mirka Lindušky, se začaly připravovat společné akce, hlavně DRACON, a byl zkvalitněn zpravodaj. V roce 1994 se RKS transformovalo ve Sdružení Dracon.

Na jaře (konkrétně 12.5.) 1988 vzniká krátce při SOU obchodním SF klub SOUfan, 1.10. téhož roku uspořádává tento klub svůj návštěvní den - SOUcon.

Dalším mezníkem v historii brněnského fandomu je jaro roku 1989 a SF Videodílna s níž přichází do fandomu jazzman Jan Jam Oščádal. Ve vysokoškolském klubu na Gorkého ulici. Jednalo se velkoplošnou projekci SF filmů s přednáškou.

Myšlenka vytvořit takovýto reprezentativní filmový klub, kde by byly uváděny špičky filmového umění v žánru SF mě lákala už dlouho. Ale byly to hlavně objektivní příčiny materiálního rázu, které neumožňovaly jeho zřízení. Občasné videomaratóny i se sebelépe vybranými filmy nemohou tento klub nahradit, a to hlavně proto, že většinou chybí zasvěcený komentář k filmu. A za druhé, divákovi je předkládán (později i vnucován) jeden film za druhým, není čas si film zažít, a tím i celkový zážitek z filmu je velmi povrchní. Je tu ještě jeden aspekt, filmy jsou západní provience a pokud jsou už dabovány, tak pouze simultánním překladem. Pak stačí horší kopie a divák tápá, o čem vlastně je ten film. Z tohoto důvodu si myslím, že koncepce SF-videodílny, ač se to některým nezamlouvá, řeší aspoň částečně problém srozumitelnosti.
Jak to vlastně celé začalo? Letos někdy v lednu přišel na RKS Honza Oščádal s dotazem či prosbou, zda nejsme schopni dát dohromady nějaké filmy a přednášky do V-klubu. Po návštěvě schůzky NYXu již bylo jasno jak bude nový pořad SF-videodílna vypadat. Začal se pomalu uskutečňovat můj sen. Na oné, z hlediska SF-videodílny, historické schůzce NYXu, byla vytvořena vlastně celá koncepce pořadu. Promítání bude formou přednášky s ukázkami a to tak, že bude promítnut kus filmu a řekne se jeho obsah, neboť naše úřady povolí pouze promítání z nedabovaného filmu z originální kazety. Bylo také dohodnuto, že cyklus zahájíme klasickou trilogií "STAR WARS". Ještě jsem se snažil sehnat dobrého přednášejícího, chtěl jsem na první pořad pozvat Vláďu Veverkovýho, ale ten se mi omluvil a tak mi nezbylo nic jiného než abych 21. března uvedl sám první SF-videodílnu, film Star Wars I - Nová naděje. Po ní pak v měsíčních intervalech následovaly další Impérium vrací úder, Návrat Jediho a Blade Runner. Po klubových prázdninách chceme ještě do konce roku uvést tyto filmy Duna, Tron a Conan. Termíny budou zavčas avízované ve zpravodaji a také budou uvedeny na plakátech Vysokoškolského klubu.

Pavel Mikuláštík RKS 15.8.1989

Jam Oščádal nezůstal u SF Videodílny a v létě, přesněji 11.7.1991 přebírá od Evy Hauserové projekt SF Workshopu. Oficiálně je Workshop "druhé kolo" spuštěn 1.11.1991.

V roce 1991 vznikl a na jaře 1993 vstoupil do Čs. Fandomu Kruh přátel díla H.P.Lovecrafta (zakládají členové: J.A.Polák, M.V.Kučera a Mumathin MUM). V roce 1996 se oddělila aktivní frakce a vznikl klub Pochmurná neděle.

3.1.1992 je skupinou hráčů Dračího doupěte kolem Karla Makovského založena Společnost přátel díla pana J.R.R. Tolkiena. V nejlepších dobách pořádají dvě setkání do roka - jarní Oslavu zničení prstenu a podzimní Bilbovy narozeniny a vydávají dvě řady fanzinů: Palantír (o dění ve Společnosti) a Thorin (o Tolkienovi, Středozemi apod.).

V roce 1998 založen ST klub Badlands (zakladatelky: P.Částková a P.Pštrossová), později rozšířen záběr i mimo Star Trek a zúžen počet členů.