Historie fandomu v datech - 70.léta PDF Tisk Email
Historie fandomu v datech

1970

Začínají vycházet knihy napsané a připravené před sovětskou okupací, potažmo normalizací - L. Souček: Operace 'KILI', Lupiči mrtvol (vybral Jan Zábrana), I. Asimov: Ocelové jeskyně a Václav Kajdoš: Invaze z vesmíru.

Režisér Václav Vorlíček natočil film Pane, vy jste vdova!

1971

Režisér Václav Vorlíček natočil film Dívka na koštěti.

1972

Na jaře se v Mladém světě objevuje inzerát Lenky Sobotové

"K toulkám vesmírem a světem fantasie

zve dívka z modré planety",

na který mezi asi 140 jinými odpověděli Karel Jedlička (Akčildej) a Josef Peterka (Jeppe). S oběma se ještě setkáme.

Režisér Otakar Fuka natočil film Akce Bororo.

Petr Sádecký vydává v emigraci SF comics OKŤABRJANA. Kniha má ironickou dedikaci "Brežněvovi k 55. výročí VŘSR". Inkognito autorů Zd. Buriana a B. Konečného však nelze udržet v tajnosti. Důsledkem vyšetřování této tzv. protisovětské akce je protikomiksová kampaň, jako součást normalizačního procesu v kultuře.

1973

Vychází sbírka Ludvíka Součka Zájem galaxie, normalizace se projevila vyřazením titulní povídky, která kolovala mezi fany v opisech.

Režisér René Laloux natočil ve spolupráci s čs. animátory film Divoká planeta.

1974

Vychází kniha Tušení stínu s podtitulem: hledání ztracených civilizací od L. Součka - dílo, které ovlivnilo mnoho tuzemských ctitelů tzv. hraničních jevů.

1975

Bezvýznamný rok (dokonce i Adamovičův Slovník udává v tomto roce vydaní pouze 2 titulů patřících k české fantastice, což je nejméně za celé zde uváděné období).

1976

Jako příloha trampského občasníku příplzeňské osady Dudlay vychází první čs. fanzin "Vega".

V polovině roku vychází sbírka Vlak do pekla (sestavil O. Černý), (reedice 83, 92). O prázdninách vychází Experiment pro třetí planetu - první sbírka Jaroslava Veise, a jak se po r. 89 ukázalo, i Alexandra Kramera.

1977

V pražském Planetáriu uvádí Marcel Grün pořad Vesmír, věda, fantasie. Vedle debat na témata daná názvem byl v každém pořadu promítán SF film (Fantastická cesta).

Zdeněk Volný se stává šéfredaktorem dvouměsíčníku Světová literatura a zavádí zde od následujícího roku pravidelnou rubriku věnovanou SF. Poprvé se v ní objevují např. překlady Jindřicha Smékala a Václava Kříže.

1978

V únoru odpovídá student MFF UK Zdeněk Rampas na inzerát Karla Jedličky; korespondenčně se seznamují a platonicky uvažují o založení SF klubu.

V polovině roku vychází v Literárním měsíčníku článek L. Součka "Přímluva za budoucnost", ve kterém autor vyzývá k zakládání SF klubů.

31. 12. vychází v Mladém světě článek J. Veise "Čekání na roboty".

Na konci roku Ludvík Souček umírá.

1979 Rok Villoida

30. dubna 1979 zakládají na kolejích MFF UK na Větrníku Zdeněk Rampas, Petr Hanuš, Jan Blažek, Pavel Jíra a Petr Holan (Pagi) první čs. SF klub. Protože se zakládání protáhlo do druhého dne, byl později za datum vzniku klubu prohlášen 31. duben 1979. V roce 1981 byl klub pojmenován podle svého maskota Villoidus.

11. prosince proběhla na kolejích beseda s Jaroslavem Veisem. Zájem byl obrovský, kolejní klubovna našlapaná. Poprvé se hovořilo o fantasy, Orwellovi a vůbec.

21. prosince se do práce SFK zapojil jako překladatel Jan Hlavička (JNH).