Historie fandomu v datech - 90.léta PDF Tisk Email
Historie fandomu v datech
Napsal uživatel Administrator   

1990 Přichází Dračí doupě

7. ledna oslavili pražští fanoušci sté výročí narození Karla Čapka, připadající na 9. 1.

V lednu vyšel almanach Svět, fakta, fantazie.

17. února pořádá Láďa Peška a jeho SF klub Ufouny ve Slaném 5.

13. 3. je zaregistrován slovenský Syndikát autorov fantastiky.

24. března probíhá v Olomouci 4. SF ples pořádný SFK Futurum.

V pátek 13. dubna se už tradičně koná Pivocon v Plzni - tentokrát na téma pivopunk (podle vzoru kyberpunk a biopunk).

4. 4. navštívil Československo bulharský spisovatel Ljuben Dilov.

Na začátku dubna kontaktuje TV BBC v RUR pražský fandom pro pořad o nezávislých kulturních aktivitách. Později navštívila SF muzeum, kde se natáčel rozhovor s O. Neffem.

5. až 6. května pořádá opavský SFK Hepterida Jarní poradu čs. SF klubů. Je rozhodnuto založit organizaci sdružující kluby pod názvem Československý SF fandom.

Během jara zakládá VV Comics klub, Pavel Weigel Společnost Stanislava Lema a Jan Pavlík Star Trek klub.

12. 5. uspořádal SFK Trifid nevelký Libercon.

Na přelomu května a června vydává Mladá fronta 1. díl Pána prstenů, polosamizdatově vychází i Silmarillion.

Ve spolupráci se SFK Tábor pořádá na konci května KJV dětský con Pidicon 90.

Na začátku června probíhá na hradě Helfštýn SF hra Silmarillion, kterou uspořádal SFK Futurum.

18. června vychází po několikaměsíčním jednání první číslo Ikarie, navazující na fanzin Ikarie XB. V původní redakci, kterou vedl Ondřej Neff, byli I. Adamovič, J. Olša, a Pavel Kosatík. Po několika měsících byl P. Kosatík vystřídán E. Hauserovou a na místo zástupce šéfredaktora nastupuje Vlado Ríša. Koncem roku opouští redakci J. Olša, který odjíždí na studia do Amsterodamu.

Po Plkonu spojeném s Pivoconem v polovině července následoval srpnový Tatracon pořádaný SFK Castor ze Spišské Nové Vsi.

Na Worldcon v Haagu (23.- 26. 8.) vypravuje L. Peška zájezd, kterého se zúčastnili Eva Hauserová, Filip Škába, Pavel Konečný, Fr. Moravec a další fanoušci.

7. až 9. září probíhá první Parcon na Slovensku, kde ho v Bratislavě přes změnu mnoha podmínek uspořádal Vlado Srpoň. Tomu se díky pádu "železné opony" podařilo pozvat i legendárního Forresta J. Ackermana a Normana Spinrada.

Mlok za zásluhy pro tento rok nebyl udělen a soška byla symbolicky věnována památce Karla Čapka. CKČ získala Vilma Kadlečková, dále se umístili Karel Veverka a David Hanousek.

Ludvíka získali O. Neff, K. Blažek a J. Smékal.

Na Parconu probíhá porada SF klubů o dalších úkolech a cílech ČSSFF.

V říjnu je založen Hexaedr, klub hráčů her na hrdiny.

Na konci října se koná porada čs. SF klubů v Šumperku. Martin Schuster řečený Šimon zde úspěšně agituje pro Parcon v Košicích. Dále zde byl ZR již tradičně zvolen prezidentem Československého fandonu.

Na začátku listopadu se Eva Hauserová a Richard Podaný zúčastňují Euroconu 90 ve Fayence. Ikarie je oceněna jako nejlepší SF časopis, Martin Zhouf jako začínající mladý výtvarník.

V listopadu probíhá Minicon 90 spojený se Dnem otevřených dveří Klubu Julese Vernea.

10. 12. je otevřeno specializované SF knihkupectví firmy Winston Smith v Nuslích.

V polovině prosince SF kluby Nyx, IF, SOUFAN a další pořádají Dracon.

Před vánocemi je ve VÚMSu zkompletováno za pomoci klubu BC a nakl. Nová vlna (to vše hlavně v osobě ZR) první vydání Dračího doupěte.

V tomto roce vychází v Bratislavě magazin SF 02, poslední svého druhu, a v týdeníku Mladé rozlety Vlado Srpoň otevírá dva roky trvající dvoustránkovou rubriku o SF a fandomu.

Brněnský fanzin AF 167 začíná vycházet jako profesionální čtvrtletník, po třech číslech zaniká pro finanční obtíže.

1991

V únoru otevírá Vlado Srpoň SF rubriku v deníku Nový čas.

SF rok začíná 30. března SF plesem v Olomouci (nepočítáme-li oslavy Dne fantastiky v Jihlavě 25. 1. a Ufouny ve Slaném, pozn. korektora).

Po několika letech odkladů vychází též Utopie, nejlepší verze od Ivana Kmínka.

22. 4. otevírá VV na Příkopech prodejnu Fancentrum, zaměřenou na SF a comicsy.

Jarní porada SF klubů se 27. dubna díky Fr. Hlousovi vrací do Teplic.

Eva Hauserová zde zahajuje bidding (propagaci hlasování) pro Worldcon 95 v Glasgowě.

12. května probíhá, dle mínění účastníků katastrofální, Eurocon v Krakově, z Československa byli přítomni Eva Hauserová, Martin Zhouf a Evžen Jindra, Pavel Weigel, Tomáš Jirkovský a Michael Bronec. Cenu pro nejlepšího výtvarníka získal Kája Saudek.

Eva Hauserová se toho roku účastní ještě Easterconu/Speculation a Worldconu v Chicagu.

19.-21. 7. Plkon.

Parcon 91 se koná 9. - 11. 8. v Košicích, kde jej organizuje 451°F.

Ludvíka získává Vilma Kadlečková za román Na pomezí Eternaalu a Stanislava Pošustová za překlad Pána prstenů. Ludvíka za zásluhy obdrželi manželé Jirkovští.

Mloka za zásluhy o fandom obdržel Z. Rampas, v CKČ zvítězil s románem Ramax František Novotný, další byli Jan Poláček a St. Švachouček.

18.-20. října probíhá Podzimní porada SFK v Šumperku. Hlavním bodem programu je náprava zmatků okolo místa konání Parconu 92. Nakonec bylo přiřčeno Ostravě. Dále byla zvolena Rada ČSSFF: Zdeněk Rampas, Egon Čierný, Peter Pavelko, Petr Konupčík a František Hlous.

8.-10. listopadu se koná Istrocon 91, poprvé bez zelňačky paní Srpoňové.

23. listopadu pořádají SF kluby Spectra a KJV VIII. Minicon a VI. Návštěvní den KJV v Kobylisích. V tu dobu se v Rotterdamu konal Hillcon II, na kterém byla E. Hauserová a Ivan Adamovič.

V tomto roce Slovenský syndikát autorů fantastiky (SSAF) uspořádal první ročník soutěže o nejlepší původní SF povídku. Zúčastnilo se 116 autorů se 135 pracemi.

6. - 8. 12. Dracon. 13. 9. a 13. 12. Pivocon.

Vychází Ken Wood a meč krále D'Sala, první český fantasy román od Jiřího W. Procházky. Vychází též Dračí doupě, první česká Hra na hrdiny.

Odeon vydává první dva díly Stopařova průvodce po Galaxii od D. Adamse jako poslední svazek SF edice, vzniklé za totality díky I. Železnému.

1992 Dracon na konci federace

Na konci února již tradiční Ufouni ve Slaném a na konci března SF ples v Olomouci.

V březnu pořádá Egon Čierný tiskovou konferenci ČSSFF. Nejzajímavějším příspěvkem byla asi úvaha Vl. Veverky o fanzinech.

14. dubna odjíždí E. Hauserová do Austrálie, na pozvání tamních fanoušků v rámci výměnné fanouškovské akce GUFF.

1. května uspořádal v Teplicích Fr. Hlous Jarní poradu SF klubů spojenou s malým knižním veletrhem. Proběhl zde souboj o právo konat Parcon 93 mezi Teplicemi a Šumperkem. Zvítězil Šumperk s tím, že Teplice uspořádají Parcon 94 spojený s Euroconem.

V Příšťpu se koná první literární víkend Workshopu. Na konci května jej za pomoci brněnských fanoušků uspořádal Jan "Jam" Oščádal.

V polovině roku vychází Hostina mutagenů, výbor povídek Evy Hauserové.

V červenci probíhá v Košicích dobře utajená akce milovníků Dračího doupěte Herocon 92.

Na místo E. Hauserové nastupuje do redakce Ikarie Jaroslav Jiran.

Na přelomu července a srpna probíhá Plkon.

V druhé polovině srpna navštívili Československo a zúčastnili se Parconu holandští fanové Roelof a Lynne Ann Goudriaanovi a britská fanynka Bridget Wilkinson.

Týden před Parconem pořádá v Olomoučanech Hexaedr svůj první kongres.

Druhý Parcon v Ostravě proběhl 4. až 6. září. Mloka za zásluhy získal Václav Kajdoš in memoriam, v CKČ zvítězil Jan Poláček s povídkou Pán sítí.

Ludvíka za zásluhy obdržel klub Hexaedr.

16. až 18. září probíhá Podzimní porada v Šumperku. Petr Konupčík zde nastínil velkolepou vizi Parconu v Šumperku, který se změní v město SF.

14. listopadu uspořádaly SF kluby Spectra a KJV v Kobylisích Minicon s pořady SF a sex, beseda s životními druhy fanoušků a divadelním představením.

V prosinci přijíždí do Prahy, po několika návštěvách zřejmě již natrvalo, propagátor české SF v zahraničí Cyril Simsa.

V pátek 4. prosince vzniká SFK J. M. Trosky Mladá Boleslav (Z. Töpler, K. Lachman)

4. až 6. prosince probíhá (8.) Dracon, na kterém se objevilo tolik nových tváří, pravdaže povětšinou drakobijců a Tolkienistů, že se ukazuje potřeba značně rozšířit záběr chystané knihy Kdo je kdo v čs. SF. Součástí programu bylo vyhlášení ceny Antigé a tombola ve prospěch SF&F Workshopu.

V tomto roce proběhl druhý ročník literární soutěže SSAFu, nyní již nazvané Cena Gustáva Reussa, podle autora prvního fantastického díla ve slovenštině. Nejlepší práce vycházejí ve sborníku Krutohlav.

1993

Uskutečnila se (ještě před rokem) SF, podařilo se rozbít Československo.

27. 3. se konal olomoucký SF ples.

16.-18. 4. pořádal SFK v Boskovicích Geacon.

Jarní porada klubů proběhla 23.-25. dubna v Březové nad Svitavou. Projednávaly se nutné změny stanov ČSSFF, způsobené rozdělením ČSFR (schválena změna názvu na Československý fandom sci-fi, ČSFSF) a změny pravidel pro udělování fandomových cen. Mloka za zásluhy získala Ludmila Freiová s tím, že ocenění nadále nemusí být udíleno, a Ludvíka za zásluhy Martin "Šimon" Schuster. Dále bylo konstatováno, že Eurocon 94 v Teplicích se neuskuteční pro pasivitu předpokládaných organizátorů.

22.-23. 5. se v Banské Bystrici konal Vartacon.

11.-13. 6. pořádala brněnská Společnost přátel díla J. R. R. Tolkiena hru v přírodě na motivy Pána prstenů.

Parcon se tohoto roku konal 25. až 27. 6. v Šumperku. Díky profesionální práci organizátorů ho všichni účastníci hodnotili nebývale kladně. Mloka získala Vilma Kadlečková za román Stavitelé věží, v dalších kategoriích CKČ zvítězili J. Mostecký a M. Verner. Na Parconu byla mj. pokřtěna antologie české SF Let na Měsíc, vydaná SF&F Workshopem (zřejmě nejreprezentativnější výběr za několik posledních let). Parcon se dostal dokonce i na dopisnici s přítiskem, vydanou Českou poštou.

V srpnu proběhl Tatracon, 13. 8. jubilejní 10. Plkon.

Koncem prázdnin se Ivan Adamovič jako vítěz konkursu pro východoevropské SF profesionály zúčastnil 51. Worldconu v San Francisku.

3.-5. 9. se v Košicích konal Casscon spojený s Heroconem.

V říjnu navštívil Prahu Robert Silverberg a v klubu RUR besedoval s fany.

Podzimní porada klubů proběhla opět v Březové 22.-24. 10. Na programu byly: změny pravidel pro udělování Ludvíka a Mloka, další úpravy stanov, volba nové rady (Z. Rampas, E. Čierny, F. Moravec, J. Pilch, J. Vašát, revizorka J. Pavlíková), rozhodnutí o místě a termínu další porady a hlavně hlasování o Parconu 94. Po tvrdém boji zvítězila Banská Bystrica s termínem 1.-3. 7., na který bude navazovat v termínu 4.-7. 7. Tatracon. Poražení z Ústí nad Labem na místě rozhodli uspořádat za původně plánovaných podmínek (25.-28. 8.) Bohemiacon. Organizací Parconu 95 bylo pověřeno Brno.

27. 11. se konal již 10. Minicon. Mj. zde byly vyhlášeny výsledky 4. ročníku Ceny Jima Dollara (o nejlepší povídku autora do 18 let), pořádané SFK Spectra. Promítal se amatérský videofilm Terminátor 4.

Poslední akcí roku byl tradičně Dracon 3.-5. 12.; předcházela mu výstava SF obrazů v Brně pod názvem Vesmírné vize.

Na konci roku vyhlašuje SFK J. M. Trosky soutěž na téma Automobil budoucnosti.

1994

Na začátku února je asi po dvouleté přestávce znovuotevřeno SF muzeum.

12. 2. vzniká nový klub Avalon Chotěboř

19. března proběhla v RUR burza a dražba doplněná divadelním představením a besedou s ON.

Okolo Velikonoc přišel Jarda Olša s další možností vydání Encyklopedie SF, tentokrát v nakl. H. & H.

22. až 24. dubna proběhla Jarní porada SF klubů v Březové. Novým způsobem, s nominací proběhla klubová anketa Ludvík v kat. domácí a překladová SF. Ludvíka za zásluhy o čs. SF získal Jan "Jam" Oščádal, Mloka Jindřich Smékal.

12. - 15. 5. Mlejncon.

13. 5. (pátek) Pivocon

Na počátku prázdnin proběhl v Banské Bystrici Parcon. Cenu Karla Čapka získal za román Bratři Jan "Jam" Oščádal. Ludvíka v kategorii překladová literatura cyklus T. Pratcheta o Zeměploše, v kategorii domácí tvorby kniha T. Rotrekla Svět fantasie.

Na Parcon bezprostředně navázal Tatracon, v jehož rámci proběhlo i soustředění SF&F Workshopu.

Na konci prázdnin (25.-28. 8.)se konal první Bohemiacon, význačný a pozoruhodný hlavně účastí mnoha zahraničních hostů, kongresem hráčů Dračího doupěte a křtem knihy Vilmy Kadlečkové Stavitelé Věží.

21.-23. 10. se uskutečnila Podzimní porada SF klubů v Březové. Projednána mj. účast Fandomu na výstavě neziskových organizací ve Veletržním paláci a informace o Evropském týdnu vědecké kultury s podtitulem: Věda a science fiction: nákaza v Národním technickém muzeu.

Vychází Kdo je kdo v české a slovenské SF, obsahuje cca 420 jmenných hesel, historii fandomu a přehled fandomových ocenění.

19.11. se koná XI. Minicon ve Studiu GAG Borise Hybnera a 25. - 27. 11. jej pak následuje již X. Dracon.

V prosinci vychází první číslo měsíčníku pro fantasy a sci-fi Nemesis.

17.12. vzniká v Lučenci z iniciativy Martiny Pilcerové SFK Shai-Hulud.

1995

17.-19. 3. se uskutečnila Reussova Revúca spojená se seminářem autorů a předáváním cen soutěže O cenu Gustáva Reussa.

24.-26. března pořádá v Praze Společnost přátel díla J.R.R.Tolkiena Oslavu zničení Prstenu, rozsahem srovnatelnou se středním conem.

SFK GEA Boskovice ve spolupráci s Kruhem přátel díla H.P.Lovecrafta pořádá ve dnech 22. a 23.4. Necronomicon a Geacon, ve stejném termínu je i Jarní porada SFK v Březové.

23. června se na popud J. N. Hlavičky uskutečnilo v Praze SSSR (Sjezd starých scifistických rarit).

30.6-2.7. se koná Casscon na který 2.-7.7. navazuje Tatracon.

Začátkem září se v Ústí nad Labem uskutečnil Parcon - Bohemiacon. Byla zde pokřtena Encyklopedie literatury science fiction, v CKČ poprvé nebyla udělena hlavní cena Mlok, ze zahraničních hostů jmenujme T.Pratchetta, R. Holdstocka, A.Sapkowského a R.Quagliu.

Podzimní porada SFK opět v Březové, tentokrát 20 - 22. října. Byl přijat statut CKČ a Parconu.

24.-26.11. se podařilo propojit Evropský týden vědecké kultury s Miniconem, vše pod střechou Národního technického muzea, 8.-10. 12. pak rok vrcholí rekordně navštíveným Draconem na němž je oficiálně založena Akademie SF, fantasy a hororu.

1996

16.-18. 2. začíná SF rok Edhelcon v Ostravě, zaměřený hlavně hráčsky s doplňkovými SF pořady.

6. března se uskutečnilo druhé SSSR, tentokráte z popudu J. W. Procházky.

Jarní porada SFK: 26.-28. 4. v Březové nad Svitavou, projednáno posunutí uzávěrky CKČ, aby pořadatelé Parconu měli více času na vydání Kočasu.

23.5. na knižním veletrhu Svět knihy proběhlo první slavnostní vyhlášení cen Akademie SF, fantasy a hororu v prostřední části secesního Průmyslového paláce na Výstavišti v Praze.

5-7.7. v Chotěboři proběhl první Aval©on, částečně se překrývající se slovenským Tatraconem.

4.-6.10. pořádá SF Klub 451oF v Košicích hráčský Herocon.

Parcon - Bohemiacon v Ústí nad Labem, prezentace dlouho připravované knihy Mlok, obsahující prakticky všechny vítězné a nominované práce CKČ 94. Prezentuje se zde i nově vznikající comicsový časopis Crew, vycházející začátkem následujícího roku.

18.-20. 10. Podzimní porada SF klubů v tradiční Březové. Reakce na kritiku zkostnatělosti fandomu vyznívají poněkud do ztracena, neboť hlavní kritik chybí. V souboji o Parcon prohrává Chotěboř se Spišskou Novou Vsí 10:18 (2 se zdrželi). Předem je na žádost organizátorů odhlasován i Parcon 2000 v Šumperku. První návrh na vytvoření webové stránky Fandomu.

16. - 17. listopadu se konal Minicon, opět v Národním technickém muzeu v Praze.

6. - 8. 12. se uskutečnil Dracon spojený s výročním zasedáním Akademie SF, fantasy a hororu.

1997

1.-3. února zahajuje SF rok pražský Pragocon, tohoto jména první a poněkud se tedy potýkající s organizačními problémy.

18. až 20. dubna se odehrává Jarní porada SF klubů, tentokráte v Šumperku. Výsledky hlasování Mloka a Ludvíka: Ludvík je přiřčen P.Pavelkovi, Mlok E.Čiernému. Ústí n. Labem kandiduje na Eurocon 99, byl by spojen s Bohemiaconem a Parconem.

27.-29.6. probíhající Aval©on měl původně, mírně řečeno, nešťastné motto: „Přece nepojedu až do Spišské Nové Vsi, to dá rozum.“ Nakonec se pořadatelé včas za konfrontační přístup omluvili a mnoho spokojených fanů navštívilo Chotěboř i Spišskou Novou Ves.

30.6.- 4.7. je čas Tatraconu a na něj navazuje 4.-6.7. Parcon v Spišské Nové Vsi, jehož čestným hostem byl Kir Bulyčev. Na tomto Parconu se poprvé podařilo prodávat knihu všech vítězných povídek tohoto ročníku CKČ, nazvanou Mlok. Svou premiéru zde mělo i nulté číslo slovenského SF časopisu Fantázia.

21.-24.8. se koná tradiční Bohemiacon, hosté J.Haldeman a A. Sapkowski.

17. - 19. října Podzimní porada v Šumperku, zvolena nová Rada fandomu ve složení: E.Čierny, J.Vašát, V.Pravda, M.Bronec a J.Čermáková, plánován seminář o klubové činnosti. V hlasování o pořádání příštího Parconu vítězí Chotěboř nad Kopřivnicí 26:3 (2 se zdrželi).

Prahu navštívila Suzy McKee Charnasová a Joanna Czaplińská.

22. 11. je Minicon v NTM, téma přednášek: SF, politika a 21. století. Vystupují např. i R.Češka a I.Gabal.

5.-7.12. Dracon s hostem Rafałem A. Ziemkiewiczem.

1998

31.1.-1.2. Pragocon, převaha hráčů nad SF fanoušky, lepší organizace než v minulém roce.

28. března pořádá Společenstvo J.R.R.Tolkiena velkou panevropskou multilingvní fantasy hru Hledání říše elfů.

13. dubna proběhla v pražském Planetáriu přednáška amerického kosmonauta českého původu Johna Blahy.

17.-19.4. Šumperk - Jarní porada, plénum rozhodlo valnou většinou, aby V.Pravda byl jmenován prozatímním manažerem Fandomu.

15.-17.5. Vartacon a porada slovenských klubů, přednáška o zatmění slunce, B. Bystrica, hvězdárna Vartovka.

Slavnostní vyhlášení Akademie SF, fantasy a hororu bylo 23. května v pražském Výstavišti na 4. mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy v Průmyslovém paláci.

Parcon ’98 spojený s Avalconem se koná 3.-6. 7. 1998 v Chotěboři. V průběhu akce probíhala e-mailová diskuse s několika SF autory (např. R. Silverberg a G. Bear). K nezapomenutelným patřila ohnivá show a turnaj - pod širým nočním nebem na chotěbořském náměstí s pliváním a polykáním ohňů.

3.-9.8. Tatracon, Čingov - na poslední chvíli musí kvůli neserióznosti hotelu měnit ubytování, přesto se povedlo a na kvalitě to nebylo znát - výlet na pltích, vaření guláše, cvičná horolezecká stěna a další atrakce.

20. 8. až 23. 8. Bohemiacon, tématem je Cizinec, z programu: předpremiéra filmu Mstitelé, křest knihy Kamenný vodopád od F. Vrbenské.

16.-18. 10. v Šumperku Podzimní porada, založena Liga podpory neofanů, V. Pravdou vyjednáno obnovení rubriky Fandománie v Ikarii, M.Broncem navržena doplňková cena CKČ - Pulec (pro vítěze kategorií neoceněných Mlokem)

14.11. Minicon v NTM Praha, z programu: O.Neff: Sedm katastrofických scénářů zániku lidstva ve 21. století, MUDr. R. Vlasák: Zdravotní prevence pro lidi ve 21. století, MUDr. P. Remeš: Duchovní proudy ve 21. století a J.Olša jr.:Afrika 21. století - prostor beznaděje?

4.-6.12. Dracon v Brně byl málem na poslední chvíli zrušen kvůli havárii vodovodu. Vychází Základna 8 spojená s ročenkou Akademie SF, fantasy a hororu, je založena Conan Society. Hostem conu je J.Grygar.

1999

27. ledna se konala premiéra krátkého snímku I WAS A TEENAGE INTELLECTUAL z režijní dílny Rigor Mortis.

30.-31. 1. Pragocon. Mezi jinými si návštěvníci mohli poslechnout F.Vrbenskou (Asijské mýty), C. Broma (literární workshop), ing. V. Semeráda (vědecké pojetí démonů), ing. J. T. Pelecha (náměty a hrdinové v literatuře) a P.Čáslavu (Urotsukidoji - počátky animovaného sexu).

23. - 25. dubna proběhla Jarní porada v Kopřivnici, návrh na zřízení internetové konference SF klubů, P.Houžvička zvolen tiskovým mluvčím Fandomu.

7.-9. 5. Avalcon a StarTrekCon v Chotěboři

11. -13. června se v Praze za účasti T.Pratchetta koná Zeměplochacon.

2.-4. 7. Parcon - Kopřivnice. Několik hostů z Polska: Andrzej Sapkowski, Ewa Białołecka, Tomasz Kołodziejczak. Jednou z událostí conu byla předpremiéra filmu Matrix.

5.-11. 7. Tatracon tentokrát v lokalitě Dedinky, v blízkosti přehradního jezera. Výlet do Ochtinské aragonitové jeskyně, na Suchou Belou apod.

5. 8. má R.Sheckley autogramiádu v knihkupectví Krakatit.

27. -29. srpna se pro velký úspěch uskuteční Avalcon II (Speciál).

3.-5. 9. obnovuje zašlou slávu Istrocon v Bratislavě, koná se v bývalém podzemním krytu, nyní klubu Duna, jehož strojovna pak slouží jako osobitá galerie.

15. - 17. října Podzimní porada v Chotěboři, zrušena funkce manažera Fandomu, odhlasováno, že Randalf finančními zmatky kolem Parconu poškodil dobré jméno Fandomu, návrh podmínek pro pořadatele Parconu.

6.11. Minicon v NTM, tradiční vyhlášení výsledků Ceny Jima Dollara, přednášky např. O.Neffa a L.Dvořáka.

3.-5.12. jubilejní, patnáctý ročník Draconu. Vychází druhé rozšířené a upravené vydání knihy Kdo je kdo v české a slovenské sci-fi.