Zprávy
Podrobná exkurze Československým fandomen od poloviny šedesátých let

Historie fandomu v datech - 80. léta PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 17 Duben 2011 22:04

Historie fandomu v datech - 80.léta

1980

3. března vychází v Zápisníku první reportáž o SFK "Sci-fi na pokoji 321".

17. března navazují s pražským SFK kontakt tepličtí fanoušci (Zbyšek Hlinka /Generák/, Pavel Kučera, Jiří Dolanský).

V dubnu vzniká teplický SFK později nazvaný Duna (původně při Hvězdárně Teplice).

30. dubna probíhá vyhodnocení prvního ročníku literární soutěže SFK MFF UK (Villoidus) "O Huňáče zeleného", původně výroční soutěže u příležitosti založení klubu. S mikropovídkou PNPČ zvítězil Jan Blažek. Dále se umístili Jiří Markus a Jaroslav Veis.

V rozmezí dubna a května s Villoidem navazují kontakt Jiří Karbusický, Luboš Kusák (Ostrava), Bohumil Žítek (Č.B.) a Stanislav Švachouček.

4. září 1980 vychází antologie Neviditelní zloději (ed. I. Zítková, T. Rotrekl).

V polovině září přijíždí do Prahy John Brunner s manželkou (pak pokračuje na Polcon, kde mu byl průvodcem Jirka Markus).

21. října vzniká PO SFK Liberec.

V říjnu vzniká z iniciativy Igora Kolka a Vlada "Saga" Sagmeistra SF klub Hydrostav. Pro nedostatek kontaktů naplno funguje až od roku 1983.

V listopadu zakládá Pavel Poláček SFK Salamandr Pardubice.

Dvanácté číslo Sovětské literatury je zásluhou Libora Dvořáka věnované SF, což se stává na několik let pravidlem.

Dále v tomto roce vychází antologie světové SF Stvořitelé nových světů (ed. Ivo Železný /IFe/), ve slov. vydavatelství Mladé letá vychází teoretická práce Dušana Slobodníka Genéza a poetika science-fiction, vzniká Kosmický klub Rokycany (zakladatel Jaroslav Brejcha) a Komise pro vědeckofantastickou literaturu při SČS.

1981

V březnu začíná vycházet fanzin teplického SFK nazývaný někdy Věstník, jindy SCI-FI.

5. července začíná pravidelné vysílání SFK Teplice v severočeském rozhlasu četbou povídek členů klubu.

Poslední číslo Revue svetovej literatury (č. 7) je věnováno moderní SF. Přes odpor redakční rady se o to zasloužili Lýdia Vadkerti-Gavorníková a dr. Ondrej Herec. Ač to není v publikaci nikde uvedeno, je tematicky věnována lásce, manželství, rodině a sexu (je to tak, i když O. Herec popírá, že by měl takový záměr).

1982 Rok prvního Parconu

V lednu ve VÚMS, kde pracuje Zdeněk Rampas, vzniká SFK BC/Praha. Klubem, potažno VÚMSem pak v následujících letech projdou fanoušci: I. Adamovič, F. Bezděk, J. Černý, L. Dvořák, P. Hanuš, M. Hlaváč, I. Jelínková, J. Olša, Vl. Pastrňák a další.

V dubnu vzniká SFK KLF Ostrava.

Druhého dubna vychází teoretická kniha O. Neffa o české SF Něco je jinak (vročena 1981)

12. dubna vzniká SFK Hydrostav v Bratislavě.

Dvacátého třetího dubna je zahájen první čs. národní con (Pardubice '82), od roku 1983 nazývaný Parcon. Fanové se shromáždili při příležitosti vyhlašování výsledků Ceny Karla Čapka, kterou pořádal pardubický SFK ve spolupráci s PKO a VŠCHT Pardubice.

O den později byl v Pardubicích distribuován Villoidus, fanzin pražského SFK (první číslo ročníku 1).

V neděli byl vyhlášen 0. ročník CKČ: zvítězil Ladislav Kubic, dále se umístili Jiří Čihař, Petr Hanuš a Jiří Matys.

10. června proběhla přednáška Josefa Nesvadby v Teplicích.

6. října zahajuje promítáním filmu 451° F v kině Ponrepo (Praha) Marcel Grün cyklus 'SF FILM', který trval 2 roky. Za tu dobu představil fanouškům bezmála stovku filmů různé úrovně, většinou však toho nejlepšího, co bylo možné získat mj.: Zardoz (15. 12.), Planeta opic (20. 10.), Hvězdné války, Barbarella, Metropolis a Vesmírná odysea. Ve frontě na lístky vznikly zárodky několika SF klubů a přátelství zakalená hodinami čekání přečkala roky, mnohá trvají ještě v době vzniku tohoto přehledu.

27. října vzniká SFK Andromeda/Plzeň.

Pod vlivem účasti na Parconu vzniká při vysokoškolském internátu Družba první (fungující) bratislavský SF klub Proxima (I. Kolek a I. Chytil).

V tomto roce vychází první z reprezentativních antologií Iva Železného Pozemšťané a mimozemšťané (vročena 1981).

V tomto roce též začal vycházet polský profesionální časopis Fantastyka, sloužící čs. fanům jako zdroj angloamerické a polské SF pro překlady.

Časopis Sedmička pionýrů vyhlašuje soutěž o nejlepší dětskou SF. Postupně se v ní prosadí Ivan Adamovič, Longin Wdowiak, Vilma Kadlečková a další. Nejlepší povídky vyšly za několik let knižně. (Mysli si svět, sestavil Libor Falteisek.)

1983

Od 25. do 27. března se v Teplicích koná první Jarní porada SFK Teplice '83.

Od 22. do 24. dubna probíhá Parcon '83. V sobotu 23. dubna je poprvé udělen Mlok za zásluhy, získal jej Vojtěch Kantor. CKČ obdržel Ivan Kmínek, dále se v CKČ umístili: JNH a Vl. Kokrda.

13. května vzniká SFK Spectra Praha, založili jej zejména Dominik Dvořák a Vláďa Veverka. Klubem prošla řada později velmi aktivních fanoušků: mj. Jan Pavlík, Tom Štipský, František Rodr, Ivan Adamovič, Jaroslav Olša a Filip Škába.

V červnu zakládá Petr Konupčík SFK Makropulos Šumperk.

Jaroslav Olša kontaktuje PSMF a SF klub Katowice.

2. června vychází antologie Lidé ze souhvězdí Lva a Železo přichází z hvězd - knihy pozoruhodné nejen obsahem, ale i tím, že se snad poprvé od normalizace podařilo prolomit bolševickou ohradu kulturního plánování (editor Vojtěch Kantor byl oceněn Ludvíkem).

Na Euroconu '83 (16. 9) oznamuje Albert (= Miloš Podpěra) existenci čs. fandomu.

30. září je vyhlášena soutěž fanzinu Siréna, vydáváného Pavlem Kosatíkem - Pseudovyabstrahovaná Judita. Díky propagaci Karlem Jedličkou se soutěže zúčastnil Jan Hlavička a napsal pro ni své nejlepší povídky.

V říjnu probíhají Dny fantastyky v Dzierzoniowe, za čs. fandom se účastní Jaroslav Olša a Pavel Weigel.

Rovněž v říjnu zakládá Stanislav Juhaňák SFK STIMM Kroměříž, na zahájení je přítomen Vladimír Jiránek, doc. Jindřich Hoření (autor eseje "SF a počítače" vydané později v AF 167) a Zdeněk Rampas.

V tomto roce vzniká SFK IQ 2001 Bratislava, prvního listopadu vzniká SFK Time Machine Praha, v tomtéž měsíci ještě SFK Třesk Třebíč a v prosinci SFK NYX Brno.

1984 Orwellův rok

V Orwelově roce vzniká SFK "10" Praha 10 a SFK Laser Čelakovice.

19. ledna vychází antologie Experiment člověk (ed. IFe) (vročeno '83).

26. ledna proběhla přednáška O. Neffa v Teplicích.

V únoru vzniká SFK Universita Karla Hlouchy Břeclav (okolo roku '87 splynul s Lulungamenou).

16.-18. března probíhá Jarní porada Teplice '84 - z podnětu Vl. Veverky vzniká Koordinační komise (KK/1: Zdeněk Rampas, Vladimír Veverka, Mirek Nejedlý, Petr Holan /Pagi/, Tom Štipský).

V dubnu organizuje Pagi výstavu bulharského SF výtvarníka D. Jankova v Praze a Pardubicích.

V tomtéž měsíci se koná Eurocon - Seacon / Brighton - z čs. se účastní Jaroslav Olša a Josef Nesvadba.

5. dubna vychází první číslo Interkomu, původně fanzinu pro komunikaci mezi SF kluby, který se postupně rozrostl v nejrozšířenější amatérské fanouškovské médium. S původní myšlenkou přišel Pagi, dále se věci ujal Vl. Veverka s Mirkem Nejedlým, po nich Pavel Březina a Ivona Karásková, a konečně Zdeněk Rampas. Zhruba s posledně jmenovaným se začíná zvětšovat náklad a rozsah až do dnešní formy IK.

6.-8. dubna probíhá v Katovicích seminář o SF filmu (zúčastnili se Jar. Olša a Vl. Wágner).

Od 6. do 8. dubna probíhá Parcon '84.

Mloka získal Ivo Železný (IFe), v CKČ opět zvítězil Ivan Kmínek, na dalších místech Josef Pecinovský, Vladimír Veverka.

Na tomto Parconu byly poprvé vyhlášeny výsledky ankety Ludvík, zvítězili Vojtěch Kantor a IFe.

26. dubna uspořádal SFK Villoidus v Planetáriu pořad "Velký třesk".

29. dubna zakládá Ladislav Peška SFK Slan Slaný.

9. května vzniká SFK Nostromo, později ADA Praha, který se stal základem AFSF.

27. května vzniká SFK Trifid Liberec.

15.-17. června pořádá Kosmický klub Rokycany, potažmo Jaroslav Brejcha, setkání fanoušků u kounovských kamenných řad Kounov '84.

V srpnu probíhá v olomouckém muzeu v rámci cyklu 'Škola a film' beseda o SF filmu, účastní se Ondřej Neff a Zdeněk Rampas.

Od 10. do 12. srpna pořádají plzeňáci pod vedením šerifa Jedličky v trampské osadě Dudlay první Plkon '84.

V září klub ADA zahajuje videoprojekce SF filmů, postupně tak zpřístupnil u nás neznámé špičky žánru.

V říjnu vzniká SFK Gea II Boskovice; v časopisu Svět socialismu znalec a překladatel Strugackých Libor Dvořák otevírá pravidelnou rubriku SF; ve Spišské Nové Vsi zakládá Miro Butora SFK Castor S. N. V.; 27. října se v Praze koná Minicon '84.

V listopadu vznikají v Brně SFK AF 167 a Aldebaran.

Od 23. do 25. listopadu probíhá první Podzimní porada SFK Šumperk '84 (pořadatel SFK Makropulos).

O týden později se Jaroslav Olša a Albín Medúz (Castor) účastní Hungaroconu '84.

9. prosince zahajuje Jan Franěk v Mikrofóru cyklus pořadů o SF klubech.

V průběhu roku se pražští fanoušci začali scházet v Polské. SFK Andromeda vyhlašuje 1. ročník soutěže "O stříbřitě lesklý halmochron".

1985

V tomto roce se poprvé objevuje ve fandomu pojem Laser, původně to byl fanzin vydávaný Tomem Jirkovským.

V lednu vznikají SFK 451°F Košice, SFK Quasar Bechyně, SFK Hepterida Opava, SFK "Bonsai" Česká Lípa, v nezjištěném měsíci zakládá v bratislavském Slovnaftu Vlado Srpoň SF klub Sféra.

17. ledna zahajuje Ondřej Neff tříměsíční cyklus prednášek v Junior klubu (Chmelnice), zde se vedle jiných do fandomu zapojila Carola'B.

V únoru obnovuje svou činnost KJV Praha, jehož členy se stávají Egon Čierny, Miroslav Martan, Jan Kantůrek, Leonid Křížek, manželé Holubovi, Carola Biedermannová, Václav Vlk a Ivan Adamovič.

Od 1. do 3. února probíhá první con čtenářů filmového fanzinu Světelné roky Readercon '85.

16. února se koná v Boskovicích beseda o SF a fandomu s Pavlem Kosatíkem, IFe, Zdeňkem Rampasem a Pavlem Weiglem.

V poslední únorový den vychází Stalo se zítra (ed. IFe) (vročeno '84).

V březnu vzniká SFK Futurum Olomouc, později známý díky pořádání SF plesů.

Ve dnech 1. až 3. března uspořádal SFK TOS (= Pagi + Mirek Nejedlý) Jarní poradu SFK Hostivař '85, kde se poprvé projevily rozpory v Koordinační komisi. Dnes už lze jen stěží zjistit, oč se jednalo, pravděpodobně o míru centralizace ve fandomu, způsobu řízení a práce KK. Na poradě byly distribuovány Lety zakázanou rychlostí I (antologie převážně anglo-americké SF), které sestavil a vydal Pavel Kosatík.

29. 3. Prahu navštívil Kurt Vonnegut, v knihkupectví K. Čapka podepisoval své knihy (mimo jiné i LZR I), JNH, ON a P. Kosatík napsali o jeho návštěvě tři reportáže.

V dubnu vznikají SFK Atras Žiar nad Hronom, SFK KPVPVF Banská Bystrica a SFK Terra Praha. V témže měsíci vychází první číslo fanzinu AF 167 a na Slovenku antologie angloamerické SF "10 x sci-fi" (vročená '84), za kterou získal Hvezdoslav Herman Ludvíka.

Od 19. do 21. dubna probíhá Parcon '85. Mloka za zásluhy získal Teodor Rotrekl, v CKČ zvítězil s povídkou Legenda o Madoně z Vrakoviště František Novotný, dále se umístili Vl. Veverka a Jan Hlavička.

V anketě Ludvík zvítězili: IFe a Zdeněk Volný, ten dokonce dvakrát, v kategorii překladové literatury a dále získal poprvé uděleného Ludvíka za zásluhy. Fandom tak ocenil jeho práci ve Světové literatuře.

V květnu byl Jaroslav Olša přítomen na World SF General Meeting v Itálii (20.-21.5.).

V témže měsíci proběhla v Třebíči velká beseda o SF (Libor Dvořák, Pavel Kosatík, IFe, Zdeněk Rampas), doplněná vínodárnou výpravou do Velkých Pavlovic.

13. června vychází Návrat na planetu Zemi (ed. IFe).

Od 21. do 23. června probíhá Kounov '85, od 26. do 28. července Plkon '85 a od 30. srpna do 1. září Tatracon '85. V těch heroických dobách ještě byli fanoušci, kteří to vše stihli a těšilo je to.

V září vzniká SFK SFéra Bratislava a SFK Chomutov.

V Praze v tu dobu pořádají Jaroslav Olša a Vlado Ríša v klubu Aurora Večer sovětské SF, sestávající z četby povídek Jaroslava Veise a JNH, doprovázené hudbou ze Star Wars a diapozitivy z amerických SF filmů.

V zářijovém čísle polské Fantastyky vychází článek o čs. SF (Jaroslav Olša) a polské SF v Československu (Pavel Weigel).

26. září vychází sbírka povídek Ondřeje Neffa Vejce naruby, později oceněná Ludvíkem.

Od 4. do 6. října probíhá SFK Slanem - potažmo Ladislavem Peškou - organizovaný seminář o fanzinech.

V říjnu vznikají SFK Štětí a SFK Sfinx Řež u Prahy, o měsíc později SFK Malevil Březová.

V době konání Miniconu '85, 2. až 3. listopadu, probíhal ve Fayence Eurocon '85, ze kterého E. Martin přivezl ocenění pro fanzin SFK Villoidus, autorem tohoto a dalších 4 ročníků byl K. Saudek.

V listopadu vzniká SFK Parsek Praha a od 25. do 27. se koná Podzimní porada Šumperk '85 (pořádá SFK Makropulos), hlavním bodem programu byl tzv. "puč mladých důstojníků", pořádaný hlavně Vl. Veverkou a J. Olšou. VV chtěl druhým jmenovaným omladit konzervativní generaci zakladatelů, která ovládala KK. Po celodenním hádání je na místo Toma Štipského dosazen jeden z prvních aktivistů Villoida Miloš Podpěra (Albert), vzniká KK/2 (ZR, VV, MN, Pagi, MP).

26. listopadu pořádá Vl. Veverka v ÚKDŽ výstavu na SF téma.

Po Podzimní poradě zakládají nové pražské kluby spolek OK (Ostatní kluby), aby mohly koordinovat svou činnost lépe, než to činila Koordinační komise, kde se prosazoval názor, že nejlepším řízením dobrovolné aktivity je nechat věcem volný průběh.

30. listopadu se v Brně konal první Dracon '85.

7. prosince pořádají SFK Time Machine, Terra a Kepler první pražský Mikrocon.

V. Veverka vyhlašuje Bemíka, soutěž o nejlepší comics.

SFK Castor vyhlašuje 1. ročník soutěže mikropovídek O emblém Castora.

Klub AF 167 Brno vyhlašuje tematickou soutěž, známou podle odměny jako O cenu Antigé.

1986

Rok v mnohém pozoruhodný. Slovenský rozhlas začíná vysílat v rámci cyklu "Letná univerzita" seriál o historii SF z pera O. Herce. Šlo asi o první počin svého druhu v Československu. O rok později ho O. Herec rozšířil na 10 hodinových dílů.

Začátek roku je ve znamení rozsáhlé aktivity OK, hlavně na stránkách Interkomu. VV reorganizuje svůj klub Spectra, mění pravidla spolupráce s ostatními kluby, řada memorand a diskusí o účelu a činnosti KK, zájmech fandomu a potřebě zlepšení koordinace.

Začínají vycházet fanziny Trifid a Leonardo.

Soutěž ve sci-fi poezii O cenu Jana Nerudy (další ročníky se zřejmě již nekonaly).

Svoboda vydává Zpěv drozda V. Tevise (překladatel Miroslav Jindra získal Ludvíka).

V lednu se koná Readercon '86, vzniká SFK A.B. Hradec Králové, a SFK Pulsar Štětí. V Zápisníku Vlasta Talaš poprvé uvádí svou rubriku Fan Fan, obsahující zprávy z fandomu, rozhovory se spisovateli, medailonky SF klubů apod.

V únoru vzniká SFK Alef Bratislava.

13. února pořádá Slan svůj con Ufouni ve Slaném I.

20. února vychází sbírka J. Veise Moře času (cena Ludvík).

V březnu poprvé vychází velmi kvalitní fanzin Poutnik, vydávaný klubem J. Vernea.

Ivan Adamovič ve spolupráci se Slanem vydává antologii povídek Nové vlny Paralelní světy.

Od 22. do 23. března pořádají SFK Terra a Parsek Jarní poradu Strahov '86, kde VV odstoupil z KK po nadpolovičním odmítnutí jeho tezí (dnes je již obtížné zjistit čeho se týkaly). Vzniká KK/3 (ZR, MN, Pagi, MP, Pavel Březina). Na této poradě se poprvé projevila autorita Pavla Březiny z Parseku a Fr. Moravce z Malevilu.

V dubnu vydává klub Sféra první číslo svého stejnojmenného fanzinu.

Od 18. do 20. dubna probíhá poslední Parcon '86 v Pardubicích.

Mloka za zásluhy získal Josef Nesvadba, v CKČ zvítězil Josef Pecinovský, druhý skončil Fr. Novotný a třetí Vl. Veverka.

Ludvíka získává Ondřej Neff za Vejce naruby, Hviezdoslav Herman za "10 x Sci-fi" a Ludvíka za zásluhy opět Ondřej Neff.

Asi přímo na Parconu vzniká SFK IF Brno a do konce měsíce ještě SFK Tábor.

16. května pořádá Pavel Weigel pořad k nedožitým šedesátým narozeninám Ludvíka Součka v Planetáriu. Tentýž den SFK Praha 10 (Mirek Nejedlý) zkouší novou formu aktivity SF víkend ve Sloupu v Čechách.

Někdy v červnu vyšel fanzin Ikarie XB1 a proběhla distribuce jeho prvního čísla a zároveň ročníku. V témže měsíci vzniká SFK Anti-G Frýdek-Místek. Od 20. do 22. 5. probíhá Kounov '86. VTM vyhlašuje soutěž o eko-sf povídku (dobře se umístili M. Hejduk a E. Hauserová).

24.-25. 5. porada jihomoravských klubů, vznik užšího koordinačního sdružení Rytíři kulatého stolu.

V červenci zakládá Z. Rampas SF muzeum. Vzniká SFK Möbius Jihlava. Od 10. do 13. 7. probíhá Eurocon '86 v Záhřebu, kterého se zúčastnili Pagi, J. Olša, Miro Butora a Peter Dudáš. Ceny Evropské společnosti SF získal Zápisník a fanzin Ikarie.

V srpnu, 25. až 27., se koná Plkon '86 a od 14. do 17. 8. probíhá Tatracon '86, na kterém byl založen SFK Uranus Prievidza.

V září pořádá SFK Slan seminář o fanzinech, na kterém byli hosté T. Rotrekl a Polák Slawomir Saczek, v následujících letech hlavní distributor polské SF do Československa. Na semináři se tiskly a distribuovaly Lety zakázanou rychlostí II.

Dnů Fantastyky v září ve Varšavě se zúčastnili J. Olša a P. Weigel.

V Plzni 4. října probíhá Chronocon '86 a o týden (či dva) později (první) navštěvní den KJV.

18. října vzniká SFK Cargo Praha.

V Březové nad Svitavou pořádá ve dnech 31. září až 2. října Fr. Moravec ze SFK Malevil Podzimní poradu SFK, zvolena KK/4 (ZR, MP, PB, Jan Pavlík).

Během porady byl distribuován první svazek fanouškovské edice Fandom sobě "Lidštější než lidé". Zde byla poprvé otištěna novela Fr. Novotného Legenda o Madoně z Vrakoviště. Porada byla doplněna výletem na hrad Svojanov. Místní spolupracovník StB ohlásil podivnou návštěvu na hradě, a několik SFK bylo poctěno pozorností estébáků.

12. listopadu vychází v Liberci fanzin Trifid Alfa.

16. listopadu se v Praze koná Minicon '86, 29. v Brně Dracon '86 a v Bílovci pořádá Pavel Poláček Bílcon. Jsou vyhlášeny výsledky ankety O klub roku, která proběhla v rámci podzimní porady. S drtivou převahou vítězí Malevil.

Koncem roku se dají vystopovat začátky snah o koordinaci amatérského překládání SF do fanzinů. Výsledky ani po několika letech neodpovídají vynaložené námaze.

1987

Vznikají SFK '???' Vsetín a Winston Praha.

Z iniciativy I. Železného začíná v lednu soutěž o sf povídku časopisu 'Věda a život', ve které zvítězil Jan Hlavička.

V únoru vznikají SFK Arabeus Litoměrice a SFK RUR Praha.

V pátek 13. 2. proběhl v Plzni první Pivocon, plzeňský pivní con, kde se od té doby každý další pátek 13. schází místní i cizozemští fanoušci, aby kryti pivotronním polem překonali zvýšenou koncentraci smůly.

14.-17. února uspořádali místní fanoušci výstavu sf obrazů Fr. Hejdy ve Štětí.

21. února uspořádal L. Peška Ufouny ve Slaném II.

V březnu zahájil Pavel Melichárek ve slovenském rozhlase na stanici Děvín seriál o historii sf (12 dílů).

Během březnového sjezdu Svazu spisovatelů zaniká Komise pro vědeckofantastickou literaturu. Zazní zde projev O. Neffa, SF je zmíněna i v řeči předsedy SČS: varuje před "nebezpečím únikovosti", které ohrožuje "řadu mladých autorů".

28. března před sf plesem v Olomouci probíhá Jarní porada SFK (zvolena KK: ZR, Pavel Březina, Miloš Podpěra, Jan Pavlík).

23. května uspořádal SFK Slan Seminář o klubové činnosti.

V červnu vychází kniha O. Neffa Všechno je jinak, na pražském Parconu nestačilo rezervované množství, asi 300 kusů.

Třináctého června se konal první Parcon mimo Pardubice. Organizovali jej ZR, Martin Hlaváč, Pavel Nosek a další vesměs pražští fanoušci. Protože se jim nepodařilo zajistit ubytování, con byl pouze jednodenní, hlavní program probíhal v sobotu, v pátek bylo pouze filmové představení v Ponrepu (Barbarella). Během sobotního programu byl založen Parcoran klub, byla udělena cena Ludvík, tu získal J. Veis za Moře času, M. Jindra za překlad Zpěvu drozda a Z. Rampas za zásluhy o fandom.

Mloka získal za knihy Něco je jinak a Všechno je jinak Ondřej Neff, v CKČ zvítězil Josef Pecinovský (na dalších místech Eva Hauserová, Milan Verner).

Tradiční zkratka Kočas byla interpretována jako KOsmický ČAS, druhý to svazek edice Fandom sobě.

Na přelomu července a srpna proběhl Plkon '87 a od 13. do 16. srpna Tatracon '87 - na kterém byla distribuována Ikarie XB2.

J. Olša a I. Adamovič se na přelomu srpna a září zúčastnili Worldconu Conspiracy '87 v Brightonu, kde kontaktovali např. D. Brina a W. Gibsona.

V Košicích pořádá SF klub 451° F ve dnech 26.- 27. září Casscon '87, jako čestný host se zúčastnil J. Guljakovskij, který též obdržel titul SFDr. jako cenu sympatií klubu.

13. 11. je další Pivocon, 14. 11. II. návštěvní den klubů Time Machine a Klubu Julese Verna.

Vlado Srpoň pořádá dne 14. listopadu Kobracon '87 (Konečně bratislavský con).

Na konci roku Z. Volný opouští Světovou literaturu (od č. 3/88), která tím ztratila pro fanoušky na zajímavosti.

21. prosince se koná v Praze Minicon '87, 4.- 6. prosince v Liberci Libercon '87 a v Brně Dracon '87.

KJV vyhlašuje 1. ročník soutěže O nejlepší fantasy.

V anketě O klub roku vítězí olomoucký klub Futurum.

1988

V lednu přijíždí do Prahy Joanna Czaplinská, překladatelka a bohemistka, spolupracovnice Fantastyky, kde vydala řadu českých povídek.

Vlado Srpoň přichází s myšlenkou pořádat Parcon v Bratislavě.

4. února se konají volby v pražském střechovém klubu RUR.

13. února pořádá L. Peška Ufouny ve Slaném III a v Třebíči probíhá propagační den SFK Třesk.

V polovině února navštívila Československo singapurská scifistka Marina Tan.

15. 3. se koná v prešovském planetáriu vernisáž výstavy SF obrazů (T. Rotrekl, M. Havlíček a jiní) pojatá jako širší SF akce.

21.-22. 3. se účastní P. Weigel ve Varšavě kritického semináře o SF. Jednu z cen časopisu Fantastyka získává za soustavou propagaci polské SF Zdeněk Volný.

Před SF plesem v Olomouci 26. března se koná Jarní porada KK: zvoleni Zdeněk Rampas jako doživotní předseda, Miloš Podpěra, Martin Hlaváč, Eva Hauserová, Vašek Soukup.

13. dubna pořádá SFK Hradec Králové, potažmo Jiří Kuřina kurs pro vychovatele mládeže o možném využití SF pro výchovu a trávení volného času mládeže (Neff, ZR, J. Kuřina). Z přítomných vychovatelek byly odchyceny Eva Žondrová a Eliška Konečná z Brna.

Na pátek 13. května vyšel Pivocon pořádaný Zdeňkem Pávem v Chodské rychtě a Knižní Plzeň, kde v bloku MF vystoupili Ondřej Neff, Jaroslav Veis a Eva Hauserová.

O den později uspořádal V. Srpoň první z pravidelných "knižních slavností v Bratislavě".

3.-5. 6. pořádá SFK Futurum na hradě Helfštýně hru na motivy Hobita.

3. června se na stáncích PNS objevila antologie čs. autorů Lovci zlatých mloků a 13. června Lovci černých mloků, antologie vydaná SFK RUR (klub při UKDŽ, kam se pražští fanové přesunuli z Polské). Po slavné éře Železného antologií šlo o další zužitkování prací z CKČ.

V červnu uspořádal Egon Čierný první Pidicon '88.

V červnu vychází první svazek malé řady Laseru: R. Sheckley - Povídky; a antologie Pavla Kosatíka Lety zakázanou rychlosti III.

Kmen 31/1988 a Literární měsíčník 6/1988 věnovány sci-fi, jejich úroveň je však nízká.

10. 7. je na Agroconu na chalupě EH založen literární směr biopunk.

12. července uspořádal Pavel Weigel na Vikárce na Pražském hradě oslavy stého výročí cesty pana Broučka časem.

Parcon '88 se konal v Ostravě od 15. do 17. července. Cenu Ludvík získal O. Neff, slovenský překladatel Kořínek a vydavatelství Smena. Mloka dostal Karel Saudek, v CKČ zvítězila Eva Hauserová, dále se umístila autorská dvojice Petr Heteša a Karel Veverka a o třetí místo se podělili JNH a Václav Kajdoš.

O posledním víkendu v červenci se na Plkonu '88 udílelo čestné občanství Černoděrska.

8. 8. '88 vyšel jubilejní Interkom číslo 50.

22.-29. 8. se O. Neff, J. Nesvadba a další 4 Čechoslováci účastní zasedání World SF v Budapešti.

25. července vydává Ivan Adamovič vlastním nákladem samizdatovou antologii Hugem a Nebulou oceněných povídek Cizí hvězdy. Ve Spišské Nové Vsi začíná Tatracon '88.

5. září vydává Pavel Nosek s KJV první svazek Conanových příběhů - Rudé hřeby.

Od 23. do 25. září probíhá v Mšeci seminář o fanzinech organizovaný SFK Slaný, kde zároveň probíhá česká část podzimní porady SF klubů, organizované po regionech.

12. listopadu pořádá v Bratislavě Vlado Srpoň Istrocon '88.

20. listopadu SFK TM zorganizoval pátý Minicon a v polovině prosince proběhl v Brně Dracon '88.

SFK JV vypisuje soutěž O nejlepší dobrodružnou sci-fi.

Koncem roku vyhlašuje SFK Slaný ve spolupráci se Zápisníkem soutěž družstev ve znalostech SF a příbuzných oborů. Finále se koná na Parconu 89 a vítězí Bratislavané.

Klubem roku byl vyhlášen KJV, fazinem roku jeho Poutník.

1989

13. 1. plzeňský Pivocon.

SF rok tradičně zahajují 11. 2. Ufoni ve Slaném a 1. dubna olomoucký SF Ples '89, tradičně spojený s poradou.

K desátému výročí vzniku prvního československého SF klubu uspořádal 29. dubna SFK Villoidus ve spolupráci s Marcelem Grünem v Planetáriu Villoidon. Součástí programu bylo vyhlášení ceny Huňáč zelený, kterou získal František Novotný.

19.-21. května pořádá olomoucký SFK (Pavel Konečný) hru v přírodě Pán prstenů.

Na přelomu června a července 29. 6.-2. 7. probíhá v Olomouci nejdelší (čtyřdenní) Parcon. Mloka za zásluhy získal Vl. Talaš, v CKČ zvítězil J. Hlavička, dále se umístili Fr. Novotný a P. Heteša & K. Veverka. Ludvíka získali Fr. Novotný, Anna Smiková a Pavel Nosek.

V červnu vychází díky K. Blažkovi a J. Smékalovi Duna F. Herberta a další Železného antologie Roboti a androidi.

28. 7. probíhá plzeňský Plkon.

Na počátku září se v Oděse koná první a poslední Sockon. Týdení akce se zúčastnil J. Olša, který přivezl ocenění pro O. Neffa a Z. Rampase.

V Košicích 16.-17. září uspořádal SFK 451°F Cascon '89.

V pátek 13. září proběhl v Plzni Pivocon - Pivochron, zaměřený ke čtyřicátinám velikého Akčildeje.

V listopadu vychází samizdatové vydání P. K. Dicka Muž z Vysokého zámku (Laser) a comics Pérák (první a vlivem valících se událostí i poslední svazek Brutal undeground press Ondřeje Neffa).

Vlasta Talaš vydává první sešit Světa fantastiky.

Smena vydává od roku 1988 O. Hercem připravovaný magazín SF 01.

11. listopadu na Istroconu '89 hovoří jako host Fedor Gál. Diskutuje se na téma, kdy to praskne.

Člen Villoida Martin Klíma svým projevem na Albertově zahajuje studentskou revoluci 17. listopadu.

18. listopadu probíhá na kolejích pražské VŠCHT Minicon '89. Účastníci se od studentů dovídají, co se dělo na Národní třídě, a předávají zprávu dál. Vl. Srpoň odjíždí do Bratislavy s informacemi pro VPN.

Klubem roku je vyhlášen SF kroužek Winston. Carola B. poprvé ve větším rozsahu prezentuje své feministické teze.

Na prosincovém Draconu v Brně byl jako pokus o reakci fandomu na nové podmínky založen Syndikát autorů fantastiky. Součástí programu byla i televizní Husákova demise.

Během podzimu IFe zakládá družstevní nakladatelství Artservis, jehož část se v dubnu 91 změnila ve vydavatelství Ivo Železný, s. s r. o. Těžištěm činnosti je zprvu hodnotná exilová literatura, později "čtivo", vychází zde také L. Souček, J. Hlavička, J.Pecinovský, E. Hauserová aj.

V anketě O nejlepší fanzin, jejíž výsledky byly vyhlášeny v únoru 90, vítězí Ikarie XB pražského SFK Ada.

 
Historie fandomu v datech - 1.dekáda 21. století PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   

2000

29.-30. ledna proběhl tradiční Pragocon v Praze. Záhadologové si mohli vyslechnout přednášky jako "Astrologie a duše" V.Janouška nebo povídání o největších záhadách roku 1999 V.Mátla, přednášela i např. F.Vrbenská: "Vizionáři ve fantastické literatuře", byli vyhlášeni vítězové soutěží "O cenu barda Marigolda" (vítězné povídky vyšly u příležitosti conu ve sborníku "Alter ego") nebo "O mimozemšťana roku".

3.-5. března probíhal v Brně Čarocon 2000. Program: nejrůznější hry, přednášky, výstava obrazů, video.

11.3. hostil Broumov již druhý Festival Fantazie - Opatcon. J.Kantůrek přednášel o Zeměploše, F.Vrbenská o čarodějnictví, V.Pravda o fandomu a P.Čáslava o japonském fenoménu manga a anime.

14.-16. dubna se uskutečnila Jarní porada SFK v Březové nad Svitavou a pod vedením J.Vašáta byla ve znamení legislativní inventury (snaha o pořádek ve stanovách, statutech cen apod.).

5.-8. května se Avalcon v Chotěboři rozprostřel do šíře několika paralelních conů, jako např. Star Trek con, Star Wars con, Svět záhad nebo Starý dobrý pecky (repríza osvědčených starších přednášek).

26.5. byla v rámci internetového denníku Neviditelný pes zprovozněna sci-fi rubrika Sarden pod šéfredaktorstvím Petra "Pagiho" Holana.

3.-4.6. se uskutečnila porada slovenských SF klubů - Vartacon na hvězdárně v Banské Bystrici. Po jednání zde proběhlo i První mezinárodní otevřené mistrovství Slovenska v pojídání párků (10 minut jakýmkoli stylem).

23.-25. června Parcon v Šumperku navázal na tradici z roku 1993. V několika výlohách na hlavní třídě byly vystaveny artefakty a publikace prezentující Parcon a celé fandomové hnutí, con zahájila velkolepá fantasy show. Pořadatelům se podařilo přilákat Josefa Nesvadbu, Jaroslava Zýku, Jardu Veise, Libora Dvořáka, Romana Lipčíka, z Polska přijeli Andrzej Sapkowski a Ewa Białołecka.

3-9.7. se Tatracon vrátil do Čingova. Došlo i na turistiku, vaření guláše a zájezd spojený s výletem ze Štrbského plesa na pleso Popradské.

5.8. rozhodli zástupci evropského fandomu, že ze dvou kandidátů zvítězila Chotěboř a Eurocon 2002 se uskuteční tam. Úsilí Vaška Pravdy a jeho klubu Avalon bylo tedy korunováno úspěchem.

18.-20. srpna byl už šestý Bohemiacon v Ústí nad Labem. Zahraničním hostem byla Suzan Schwartzová, jediná autorka v týmu píšícím seriál Perry Rhodan, obrazy vystavoval Jiří Lhota.

15.-17.9. proběhl v Bratislavě Istrocon - podruhé od svého znovuvzkříšení a podesáté celkem. Tentokráte v nových reprezentativních prostorách SÚZA a s nadstandardními hosty jako je herec Ted Raimi, spisovatel Mike Resnick a domácí kosmonaut plk. Ivan Bella.

30.9. byl v Praze ComiCZcon, který byl ve znamení obrody vydávání i fandomu comicsu u nás.

6.-8.10. se konal v Kolíně 2. Festival Fantazie - RAUKOn, převážně tématicky zaměřen na Fandom, Star Wars a Japonsko.

20.-22.10. se uskutečnila Podzimní porada SF klubů v ubytovně s příhodným názvem Pohoda v Březové nad Svitavou. Přijaty byly statuty cen "Mlok za zásluhy", "Ludvík" za zásluhy a "Parconu".

21.-22.10. proběhl také První samostatný Star Trek con (PSST). Jak už název napovídá, tématem byl Star Trek a hosty Silva Talpová a Bohdan Tůma (dabéři seriálu ST Voyager).

18.11. se v tradičních prostorách NTM v Praze koná Minicon. O. Neff přednášel o vývoji tuzemské SF za poslední dekádu, D.Krejčová o dracích z pohledu veterináře, V.Ríša o ruské SF a pracovníci Orientálního ústavu AV o mytologických zvířatech v Asii.

8.-10.12. vrcholí SF rok v Brně na Draconu. Účastníci dostali zdarma nulté číslo měsíčníku Ramax, poprvé con hostil vyhlášení cen Ikaros. Premiéru zde měl sborník filkových písní "Draconské vánoce" a Nalim Lidochaz křtí "Gulistánský samizdat" shrnující jeho přednášky o Conanovi.

2001

27.-28.1. zahájil rok jubilejní 5. ročník Pragoconu. Program se dělil na Sci-fi blok a Futurologický kongres. Významnou část 900 zúčastněných fanoušků tvořili hráči her, ctitelé mangy a příznivci Star Treku a Babylonu 5.

30.1. zahájil Klub J.Verna první z pravidelných Komponovaných večerů určených i pro SF veřejnost. Přednášku měli O.Neff (Alkohol v díle Julese Verna) a J. Kantůrek (RUM ze všech možných hledisek).

17. 3. hostil Broumov další Opatcon. Na programu byly přednášky o manze, gore hororu, seriálu Hvězdná brána či čarodějnictví.

2.-4.4. pořádá Polský institut v Praze a Národní knihovna ČR Dny polské fantastiky (ku příležitosti 80. narozenin S.Lema). Sympozia se zúčastnili např. M.Parowski, L.Keller, M.Orasmus, z tuzemska pak P.Weigel, F.Novotný nebo O.Herec.

6.-8.4. byla Jarní porada SF klubů v Březové. Projednáno úspěšné zaregistrování ochranné známky Parcon a vznik www stránek Čs. Fandomu.

25. 4. byly ukončeny nominace SF veřejnosti v rámci akce "Pojmenujte planetku po osobnosti české sci-fi". Finální hlasování z pěti nominovaných se uskutečnilo na Avalconu a slavnostní vyhlášení jména planetky (potvrzeného Mezinárodní astronomickou unií) následovalo na Bohemiaconu.

27.-29.4. se konal KraAcon v Košicích - křtili se zde tři fantastické slovenské knihy (Krutohlav 2000, Víťazný Krutohlav a teoretická práce O.Herce a M.Ferka), a tři byly i divadelní představení. Con vyvrcholil opulentní barbarskou party pro účastníky.

4.-7.5. tj. celé čtyři dny trval Avalcon: hlavní téma Čarodějnice. Dále programové bloky jako Star Wars con, Star Trek con, Fantastická fakta, demopárty Fiasko, Starý dobrý pecky. Navíc vyhlášení výsledků několika literárních soutěží. 120 přednášek, 485 účastníků. V hlasování o jméno osobnosti české SF, jejíž jméno ponese nově objevená planetka zvítězil z pěti kandidátů J.M.Troska.

18.-20.5. byl Vartacon na hvězdárně Vartovka nad Banskou Bystricí, spojený s poradou slovenských SF klubů. Věcné jednání bylo doplněno vařením guláše a soutěží v pojídání banánů.

4.-8. července probíhal v Praze Parcon, zahraniční hosté: Andrzej Sapkowski, Ewa Białołecka, Jacek Inglot. Vrcholem bylo pratchettovské představení hry Stráže, stráže! provedeným kočovnou divadelní společností Richarda Klíčníka. Už 2.7. měla v galerii Mladá fronta vernisáž doprovodná výstava Fantastika v obrazech (M.Zhouf, T.Rotrekl, J.P.Krásný, M.Fibiger, K.Zeman, P.Jašek, J.Šouflová, J.Štěpánek, P.Willert, V.Stejskal a M.Pilcerová).

6.-12.8. se fanové rekreují v Čingově na Tatraconu. Tato SF dovolená byla přesunuta na srpen, aby nekolidovala s Parconem a proběhla v poklidném duchu. Součástí conu byl výlet na Spišský hrad a promítání filmu Blade Runner v kinosále ve Spišské Nové Vsi.

31.8 - 2.9. se Bohemiacon tentokráte přesunul do prostor Domu kultury chemiků. Originálním bodem programu byla projekce klasických českých animovaných filmů zaměřených na fantastiku (J.Švankmajer, Z.Bárta, J.Trnka, V.Mergl - ten měl navíc v rámci conu besedu).

14.-16.9. potvrzuje bratislavský Istrocon svůj návrat na výsluní. Kromě několika zástupců maďarské SF, byl hlavním zahraničním hostem Harry Harrison (s manželkou). Kvůli teroristickému útoku na USA se omluvil zámořský host Stephen Austin (Babylon 5). Křest tří domácích knih, vyhlášení cen Istron a množství zajímavých filmových projekcí.

29.-30.9. byl v Praze První samostatný Star Trek con v roce 2001, jehož vrcholem byla Star Trek Late Night Show – hudební vystoupení s písněmi inspirovanými nejen tímto seriálem.

4.10. vzniklo občanské sdružení Liga podpory neofanů.

19.-21.10. probíhal v Kolíně třetí (a poslední) RAUKOn. Přednášky u dávných kulturách, či o kultovních filmech a seriálech a tradiční Star Wars program.

10.11. byl Minicon v NTM v Praze. O.Neff přednášel o teroristech, docent J.Rak o alternativní minulosti a J.Mostecký popisoval výpravu do oblasti Tassili.

7.-9.12. se uskutečnil Dracon v Brně, tentokráte nikoli v Santonu, ale v hotelu Božetěchova. Skromnější, leč originálně vyzdobené prostory a komornější program ve dvou sálech. Proběhlo předání dvou literárních cen: Ikaros a Pohár Edieho Krígla.

2002

16.-17.2. tisíc sto padesát návštěvníků měl Pragocon s programovými bloky: Sci-fi, futurologický kongres, RPG, Japonsko a manga, výtvarný workshop, Star Trek, Star Wars, Mage Knight - celkem okolo sto dvaceti pořadů. Dosavadní rekord tohoto prvního velkého conu SF sezóny.

15.-17.3. Opatcon v Broumově, tentokrát tématicky zaměřený na Afriku. V tomto bloku měli přednášku: Lenka Černá, Marian Koreček a Františka Vrbenská. Součástí programu bylo vyhlášení literární soutěže Troll.

12.-14.4. Jarní porada v Březové byla ve znamení blížícího se Euroconu - seznámení s přípravami, nominace kandidátů na Ceny Evropského fandomu. Na pořádání Parconu v roce 2003 kandidovala Chotěboř.

15.5. vychází Pevnost - měsíčník o fantasy, mystice a historii. Plně barevný magazín zaměřený nejen na literaturu, ale i na film, hudbu, šerm či hry.

20.6. vernisáž výstavy o Čs. fandomu v prostorách Klementina v Praze. Výstava nesla název Fantazie a literatura a o její přípravu se zasloužili Františka Vrbenská a Pavel Weigel. Spolupořadateli výstavy jsou vedle Národní knihovny ČR také Obec spisovatelů - Syndikát autorů fantastiky, Obec překladatelů, Československý Fandom a Společnost Stanislava Lema.

3.-7.7. evropský fandom dorazil do České republiky. Eurocon - Parcon - Avalcon v Chotěboři: 13 programových linii, okolo 1 300 účastníků (včetně zahraničních), pratchettovské divadlo Muži ve zbrani, VIP party. Čestní hosté: George R. R. Martin, Robert Holdstock, Andrzej Sapkowski a Jim Burns. Hosté: Rafal Ziemkiewicz, William King, Myra Çakan, Isobelle Carmody, Philippe Coriat, Klaus N. Frick, Ernst Vlcek, Ondřej Neff a Martina Pilcerová. Poprvé byla v rámci CKČ udělena cena Skokan pro nejlepšího debutanta.

11.7. proběhla autogramiáda G.R.R.Martina v knihkupectví Krakatit.

5.-11.8. jubilejní 15.Tatracon byl opět v Čingově. Oddychový program byl kromě tradiční turistiky zpestřen sportem: pétanquem a bowlingem. Talentovaný autor SF povídek Jožo Girovský skončil v nemocnici se zlomenou nohou.

31.8. Bohemiacon byl naplánován jako jednodenní, což se vzhledem k následkům povodní ukázalo jako prozíravé. Komorní program se skládal s filmových projekcí a několika přednášek měl např. E.Čierny nebo J.Velinský.

13.-15.9. Istrocon dosáhl historického rekordu - 1 400 účastníků. Čestnými hosty byli: herec Michael Sheard (admirál Ozzel v Star Wars) a výtvarník John F. Howe (známé jsou jeho ilustrace děl J.R.R.Tolkiena). Několik paralelních programů včetně mangy, promítání filmu Zaklínač, ohnivé show nebo oddechové čajovny, vyvrcholilo vyhlášením vítězů cen Istron.

16.11. Minicon na téma "Konflikty zítřka", přednášeli Ondřej Neff, Jan Vaněk jr., Miroslav Žamboch a Vl. Smetáček. Vyhlášeni vítězové literárních soutěží O Železnou rukavici lorda Trollslayera a O Cenu Jima Dollara.

6.-8.12. LastMinuteCon se úlohy náhradníka za neuskutečněný Dracon zhostil velmi dobře. Hotel Brno poskytl zázemí, dva salónky a přilehlý velký sál. Z účinkujících namátkou: Františka Vrbenská, Jan Kantůrek, Ondrej Herec, Jan Šimůnek a vrcholem byl Nalim Lidochaz s novou přednáškou Conan sportovec. Díky pořadatelství Conan society to nebyl zdaleka jediný pořad věnovaný tomuto hrdinovi.

27.-29. 12. Avalcon Speciál - v netradičním termínu a s programem jako výběrem nejlepších pořadů z Euroconu. Komorní atmosféra, beseda o zeměplošském divadle, beseda s O.Neffem, F.Vrbenskou a V.Semerádem, projekce, vyhlášení anticeny Koniáš za nejhorší překlad knihy fantastického žánru.

2003

22.-23.2. Pragocon obsahoval tradiční i nové programové bloky jako SF a futurologický kongres, Meč & magie, Babylon 5 maraton, Harry Potter, Japonsko - manga a další.

7.-9.3. byl Opatcon v Broumově zaměřený mj. na země jihovýchodní Asie, konkrétně Vietnam a Koreu.

11.-13.4. se uskutečnila Jarní prorada SF klubů v Šumperku, součástí byla diskuse o anonymitě v CKČ a o conech, proběhlo hlasovaní o fandomových cenách Mlok a Ludvík. Neúspěšný kandidát na Ludvíka SFK Avalon poté ohlásil své vystoupení z Čs. Fandomu. Po jednání ještě proběhl FernetCup - fandomový turnaj v košíkové.

1.-4.5. měl v Nymburku svou premiéru Taurcon zaměřený na fantasy, historii a mytologii, takže kromě přednášek, besed či workshopu zde proběhlo i divadelní představení nebo škola šermu. U příležitosti conu vyšel sborník povídek ze soutěže O nejlepší fantasy.

8.5. se díky Star Trek fan klubu CZ Kontinuum uskutečnilo v Praze setkání s Ethanem Phillipsem (představitelem Neelixe v seriálu Stra Trek: Voyager). Jako host vystoupila i Chase Masterson (Leeta ze Star Trek: Deep Space 9).

16.-18.5. měla Porada slovenských SF klubů 10. výročí. Opět byla spojena s Vartaconem, takže v programu bylo i SF bingo a soutěž v pojídání jamů. Ustanovena fandomová cena Drak.

26.5. měl v pražském knihkupectví Krakatit autogramiádu polský spisovatel Andrzej Pilipuk, autor populárních povídek o Jakubu Vandrovcovi, následná beseda se uskutečnila v MKS.

5.6. měl Teodor Rotrekl vernisáž obrazů v Galerii Krakatit u příležitosti svého životního jubilea.

2.-6.7. probíhal Parcon - Avalcon v Choteboři. I když navazoval na úspěchy Euroconu, rozsahem byl skromnější. Kromě Parconu - Avalconu (jubilejního 10.) se zde uskutečnily tři další doprovodné akce - Filmový Festival Fantazie, GameWorld a Literární festival Vysočina. Čestnými hosty byli: Kir Bulyčov, Garry Kilworth, Robin Atkin Downes, Philippe Coriat, William King, Ondřej Neff, Jaroslav Velinský a Františka Vrbenská. Na conu přibyly samostatné programové linie věnované seriálům Xena a Hvězdná brána.

4.-10.8. Tatracon se vrátil do hotelu Relax. Oddychový program zahrnoval vaření guláše, výlet Prielomom Hornádu nebo bowling.

12.-15.9. Bratislavský Istrocon měl jako hlavního hosta Craiga Parkera (představitele Haldira v Pánovi prstenů). Kromě besed a přednášek zde byl křest prvního do slovenštiny přeloženého dílu Plochozeme Terryho Pratchetta, knihy Alexandry Pavelkové: Zlomená přísaha, Ďura Červenáka: Černokněžník - Vládce a CD Aleše Brichty: Anděl posledního soudu a Alvaréz Peréz: Thanatophobia. Vyhlášeni byli vítězové cen Istron, Raketa a Poháru Eddieho Krígla.

10.-12.10. se konala Podzimní porada v Jalovci. Diskuse o Fandomu a jeho směřování, zvláště zaměřená na CKČ a Parcony. Nepřijat kandidát na pořádání Parconu 2005 (Chotěboř), další hlasování na Jarní poradě. Zpestřením programu byla soutěž v lukostřelbě.

24.-26.10. Avalcon Speciál byl ve znamení výběru toho nejlepšího z Festivalu Fantazie.

15.11. Minicon v NTM, přednášky: O.Neff: Pravda o pekle, Z.Šámal: Média a jejich budoucnost, L.Křížek: Tapisérie z Bayeux a další. Ukázky z chystaného českého hororového filmu Choking Hazard, vyhlášení literárních cen O Železnou rukavici lorda Trollslayera a O Cenu Jima Dollara.

5.-7.12. se uskutečnil v Brně Fénixcon. Přednášky F.Vrbenské, O.Neffa, F.Novotného, Nalima Lidochaze (spojená s maňáskovou hrou o Conanovi) a dalších, workshop, althing Conan society, vyhlášení vítězů ceny Ikaros.

 

Zdeněk Rampas, Jan Vaněk, jr. (Kdo je kdo v české a slovenské science fiction, Kdo je kdo a Nová vlna 1994), doplnil Marvin

 
Historie fandomu v datech - 90.léta PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   

1990 Přichází Dračí doupě

7. ledna oslavili pražští fanoušci sté výročí narození Karla Čapka, připadající na 9. 1.

V lednu vyšel almanach Svět, fakta, fantazie.

17. února pořádá Láďa Peška a jeho SF klub Ufouny ve Slaném 5.

13. 3. je zaregistrován slovenský Syndikát autorov fantastiky.

24. března probíhá v Olomouci 4. SF ples pořádný SFK Futurum.

V pátek 13. dubna se už tradičně koná Pivocon v Plzni - tentokrát na téma pivopunk (podle vzoru kyberpunk a biopunk).

4. 4. navštívil Československo bulharský spisovatel Ljuben Dilov.

Na začátku dubna kontaktuje TV BBC v RUR pražský fandom pro pořad o nezávislých kulturních aktivitách. Později navštívila SF muzeum, kde se natáčel rozhovor s O. Neffem.

5. až 6. května pořádá opavský SFK Hepterida Jarní poradu čs. SF klubů. Je rozhodnuto založit organizaci sdružující kluby pod názvem Československý SF fandom.

Během jara zakládá VV Comics klub, Pavel Weigel Společnost Stanislava Lema a Jan Pavlík Star Trek klub.

12. 5. uspořádal SFK Trifid nevelký Libercon.

Na přelomu května a června vydává Mladá fronta 1. díl Pána prstenů, polosamizdatově vychází i Silmarillion.

Ve spolupráci se SFK Tábor pořádá na konci května KJV dětský con Pidicon 90.

Na začátku června probíhá na hradě Helfštýn SF hra Silmarillion, kterou uspořádal SFK Futurum.

18. června vychází po několikaměsíčním jednání první číslo Ikarie, navazující na fanzin Ikarie XB. V původní redakci, kterou vedl Ondřej Neff, byli I. Adamovič, J. Olša, a Pavel Kosatík. Po několika měsících byl P. Kosatík vystřídán E. Hauserovou a na místo zástupce šéfredaktora nastupuje Vlado Ríša. Koncem roku opouští redakci J. Olša, který odjíždí na studia do Amsterodamu.

Po Plkonu spojeném s Pivoconem v polovině července následoval srpnový Tatracon pořádaný SFK Castor ze Spišské Nové Vsi.

Na Worldcon v Haagu (23.- 26. 8.) vypravuje L. Peška zájezd, kterého se zúčastnili Eva Hauserová, Filip Škába, Pavel Konečný, Fr. Moravec a další fanoušci.

7. až 9. září probíhá první Parcon na Slovensku, kde ho v Bratislavě přes změnu mnoha podmínek uspořádal Vlado Srpoň. Tomu se díky pádu "železné opony" podařilo pozvat i legendárního Forresta J. Ackermana a Normana Spinrada.

Mlok za zásluhy pro tento rok nebyl udělen a soška byla symbolicky věnována památce Karla Čapka. CKČ získala Vilma Kadlečková, dále se umístili Karel Veverka a David Hanousek.

Ludvíka získali O. Neff, K. Blažek a J. Smékal.

Na Parconu probíhá porada SF klubů o dalších úkolech a cílech ČSSFF.

V říjnu je založen Hexaedr, klub hráčů her na hrdiny.

Na konci října se koná porada čs. SF klubů v Šumperku. Martin Schuster řečený Šimon zde úspěšně agituje pro Parcon v Košicích. Dále zde byl ZR již tradičně zvolen prezidentem Československého fandonu.

Na začátku listopadu se Eva Hauserová a Richard Podaný zúčastňují Euroconu 90 ve Fayence. Ikarie je oceněna jako nejlepší SF časopis, Martin Zhouf jako začínající mladý výtvarník.

V listopadu probíhá Minicon 90 spojený se Dnem otevřených dveří Klubu Julese Vernea.

10. 12. je otevřeno specializované SF knihkupectví firmy Winston Smith v Nuslích.

V polovině prosince SF kluby Nyx, IF, SOUFAN a další pořádají Dracon.

Před vánocemi je ve VÚMSu zkompletováno za pomoci klubu BC a nakl. Nová vlna (to vše hlavně v osobě ZR) první vydání Dračího doupěte.

V tomto roce vychází v Bratislavě magazin SF 02, poslední svého druhu, a v týdeníku Mladé rozlety Vlado Srpoň otevírá dva roky trvající dvoustránkovou rubriku o SF a fandomu.

Brněnský fanzin AF 167 začíná vycházet jako profesionální čtvrtletník, po třech číslech zaniká pro finanční obtíže.

1991

V únoru otevírá Vlado Srpoň SF rubriku v deníku Nový čas.

SF rok začíná 30. března SF plesem v Olomouci (nepočítáme-li oslavy Dne fantastiky v Jihlavě 25. 1. a Ufouny ve Slaném, pozn. korektora).

Po několika letech odkladů vychází též Utopie, nejlepší verze od Ivana Kmínka.

22. 4. otevírá VV na Příkopech prodejnu Fancentrum, zaměřenou na SF a comicsy.

Jarní porada SF klubů se 27. dubna díky Fr. Hlousovi vrací do Teplic.

Eva Hauserová zde zahajuje bidding (propagaci hlasování) pro Worldcon 95 v Glasgowě.

12. května probíhá, dle mínění účastníků katastrofální, Eurocon v Krakově, z Československa byli přítomni Eva Hauserová, Martin Zhouf a Evžen Jindra, Pavel Weigel, Tomáš Jirkovský a Michael Bronec. Cenu pro nejlepšího výtvarníka získal Kája Saudek.

Eva Hauserová se toho roku účastní ještě Easterconu/Speculation a Worldconu v Chicagu.

19.-21. 7. Plkon.

Parcon 91 se koná 9. - 11. 8. v Košicích, kde jej organizuje 451°F.

Ludvíka získává Vilma Kadlečková za román Na pomezí Eternaalu a Stanislava Pošustová za překlad Pána prstenů. Ludvíka za zásluhy obdrželi manželé Jirkovští.

Mloka za zásluhy o fandom obdržel Z. Rampas, v CKČ zvítězil s románem Ramax František Novotný, další byli Jan Poláček a St. Švachouček.

18.-20. října probíhá Podzimní porada SFK v Šumperku. Hlavním bodem programu je náprava zmatků okolo místa konání Parconu 92. Nakonec bylo přiřčeno Ostravě. Dále byla zvolena Rada ČSSFF: Zdeněk Rampas, Egon Čierný, Peter Pavelko, Petr Konupčík a František Hlous.

8.-10. listopadu se koná Istrocon 91, poprvé bez zelňačky paní Srpoňové.

23. listopadu pořádají SF kluby Spectra a KJV VIII. Minicon a VI. Návštěvní den KJV v Kobylisích. V tu dobu se v Rotterdamu konal Hillcon II, na kterém byla E. Hauserová a Ivan Adamovič.

V tomto roce Slovenský syndikát autorů fantastiky (SSAF) uspořádal první ročník soutěže o nejlepší původní SF povídku. Zúčastnilo se 116 autorů se 135 pracemi.

6. - 8. 12. Dracon. 13. 9. a 13. 12. Pivocon.

Vychází Ken Wood a meč krále D'Sala, první český fantasy román od Jiřího W. Procházky. Vychází též Dračí doupě, první česká Hra na hrdiny.

Odeon vydává první dva díly Stopařova průvodce po Galaxii od D. Adamse jako poslední svazek SF edice, vzniklé za totality díky I. Železnému.

1992 Dracon na konci federace

Na konci února již tradiční Ufouni ve Slaném a na konci března SF ples v Olomouci.

V březnu pořádá Egon Čierný tiskovou konferenci ČSSFF. Nejzajímavějším příspěvkem byla asi úvaha Vl. Veverky o fanzinech.

14. dubna odjíždí E. Hauserová do Austrálie, na pozvání tamních fanoušků v rámci výměnné fanouškovské akce GUFF.

1. května uspořádal v Teplicích Fr. Hlous Jarní poradu SF klubů spojenou s malým knižním veletrhem. Proběhl zde souboj o právo konat Parcon 93 mezi Teplicemi a Šumperkem. Zvítězil Šumperk s tím, že Teplice uspořádají Parcon 94 spojený s Euroconem.

V Příšťpu se koná první literární víkend Workshopu. Na konci května jej za pomoci brněnských fanoušků uspořádal Jan "Jam" Oščádal.

V polovině roku vychází Hostina mutagenů, výbor povídek Evy Hauserové.

V červenci probíhá v Košicích dobře utajená akce milovníků Dračího doupěte Herocon 92.

Na místo E. Hauserové nastupuje do redakce Ikarie Jaroslav Jiran.

Na přelomu července a srpna probíhá Plkon.

V druhé polovině srpna navštívili Československo a zúčastnili se Parconu holandští fanové Roelof a Lynne Ann Goudriaanovi a britská fanynka Bridget Wilkinson.

Týden před Parconem pořádá v Olomoučanech Hexaedr svůj první kongres.

Druhý Parcon v Ostravě proběhl 4. až 6. září. Mloka za zásluhy získal Václav Kajdoš in memoriam, v CKČ zvítězil Jan Poláček s povídkou Pán sítí.

Ludvíka za zásluhy obdržel klub Hexaedr.

16. až 18. září probíhá Podzimní porada v Šumperku. Petr Konupčík zde nastínil velkolepou vizi Parconu v Šumperku, který se změní v město SF.

14. listopadu uspořádaly SF kluby Spectra a KJV v Kobylisích Minicon s pořady SF a sex, beseda s životními druhy fanoušků a divadelním představením.

V prosinci přijíždí do Prahy, po několika návštěvách zřejmě již natrvalo, propagátor české SF v zahraničí Cyril Simsa.

V pátek 4. prosince vzniká SFK J. M. Trosky Mladá Boleslav (Z. Töpler, K. Lachman)

4. až 6. prosince probíhá (8.) Dracon, na kterém se objevilo tolik nových tváří, pravdaže povětšinou drakobijců a Tolkienistů, že se ukazuje potřeba značně rozšířit záběr chystané knihy Kdo je kdo v čs. SF. Součástí programu bylo vyhlášení ceny Antigé a tombola ve prospěch SF&F Workshopu.

V tomto roce proběhl druhý ročník literární soutěže SSAFu, nyní již nazvané Cena Gustáva Reussa, podle autora prvního fantastického díla ve slovenštině. Nejlepší práce vycházejí ve sborníku Krutohlav.

1993

Uskutečnila se (ještě před rokem) SF, podařilo se rozbít Československo.

27. 3. se konal olomoucký SF ples.

16.-18. 4. pořádal SFK v Boskovicích Geacon.

Jarní porada klubů proběhla 23.-25. dubna v Březové nad Svitavou. Projednávaly se nutné změny stanov ČSSFF, způsobené rozdělením ČSFR (schválena změna názvu na Československý fandom sci-fi, ČSFSF) a změny pravidel pro udělování fandomových cen. Mloka za zásluhy získala Ludmila Freiová s tím, že ocenění nadále nemusí být udíleno, a Ludvíka za zásluhy Martin "Šimon" Schuster. Dále bylo konstatováno, že Eurocon 94 v Teplicích se neuskuteční pro pasivitu předpokládaných organizátorů.

22.-23. 5. se v Banské Bystrici konal Vartacon.

11.-13. 6. pořádala brněnská Společnost přátel díla J. R. R. Tolkiena hru v přírodě na motivy Pána prstenů.

Parcon se tohoto roku konal 25. až 27. 6. v Šumperku. Díky profesionální práci organizátorů ho všichni účastníci hodnotili nebývale kladně. Mloka získala Vilma Kadlečková za román Stavitelé věží, v dalších kategoriích CKČ zvítězili J. Mostecký a M. Verner. Na Parconu byla mj. pokřtěna antologie české SF Let na Měsíc, vydaná SF&F Workshopem (zřejmě nejreprezentativnější výběr za několik posledních let). Parcon se dostal dokonce i na dopisnici s přítiskem, vydanou Českou poštou.

V srpnu proběhl Tatracon, 13. 8. jubilejní 10. Plkon.

Koncem prázdnin se Ivan Adamovič jako vítěz konkursu pro východoevropské SF profesionály zúčastnil 51. Worldconu v San Francisku.

3.-5. 9. se v Košicích konal Casscon spojený s Heroconem.

V říjnu navštívil Prahu Robert Silverberg a v klubu RUR besedoval s fany.

Podzimní porada klubů proběhla opět v Březové 22.-24. 10. Na programu byly: změny pravidel pro udělování Ludvíka a Mloka, další úpravy stanov, volba nové rady (Z. Rampas, E. Čierny, F. Moravec, J. Pilch, J. Vašát, revizorka J. Pavlíková), rozhodnutí o místě a termínu další porady a hlavně hlasování o Parconu 94. Po tvrdém boji zvítězila Banská Bystrica s termínem 1.-3. 7., na který bude navazovat v termínu 4.-7. 7. Tatracon. Poražení z Ústí nad Labem na místě rozhodli uspořádat za původně plánovaných podmínek (25.-28. 8.) Bohemiacon. Organizací Parconu 95 bylo pověřeno Brno.

27. 11. se konal již 10. Minicon. Mj. zde byly vyhlášeny výsledky 4. ročníku Ceny Jima Dollara (o nejlepší povídku autora do 18 let), pořádané SFK Spectra. Promítal se amatérský videofilm Terminátor 4.

Poslední akcí roku byl tradičně Dracon 3.-5. 12.; předcházela mu výstava SF obrazů v Brně pod názvem Vesmírné vize.

Na konci roku vyhlašuje SFK J. M. Trosky soutěž na téma Automobil budoucnosti.

1994

Na začátku února je asi po dvouleté přestávce znovuotevřeno SF muzeum.

12. 2. vzniká nový klub Avalon Chotěboř

19. března proběhla v RUR burza a dražba doplněná divadelním představením a besedou s ON.

Okolo Velikonoc přišel Jarda Olša s další možností vydání Encyklopedie SF, tentokrát v nakl. H. & H.

22. až 24. dubna proběhla Jarní porada SF klubů v Březové. Novým způsobem, s nominací proběhla klubová anketa Ludvík v kat. domácí a překladová SF. Ludvíka za zásluhy o čs. SF získal Jan "Jam" Oščádal, Mloka Jindřich Smékal.

12. - 15. 5. Mlejncon.

13. 5. (pátek) Pivocon

Na počátku prázdnin proběhl v Banské Bystrici Parcon. Cenu Karla Čapka získal za román Bratři Jan "Jam" Oščádal. Ludvíka v kategorii překladová literatura cyklus T. Pratcheta o Zeměploše, v kategorii domácí tvorby kniha T. Rotrekla Svět fantasie.

Na Parcon bezprostředně navázal Tatracon, v jehož rámci proběhlo i soustředění SF&F Workshopu.

Na konci prázdnin (25.-28. 8.)se konal první Bohemiacon, význačný a pozoruhodný hlavně účastí mnoha zahraničních hostů, kongresem hráčů Dračího doupěte a křtem knihy Vilmy Kadlečkové Stavitelé Věží.

21.-23. 10. se uskutečnila Podzimní porada SF klubů v Březové. Projednána mj. účast Fandomu na výstavě neziskových organizací ve Veletržním paláci a informace o Evropském týdnu vědecké kultury s podtitulem: Věda a science fiction: nákaza v Národním technickém muzeu.

Vychází Kdo je kdo v české a slovenské SF, obsahuje cca 420 jmenných hesel, historii fandomu a přehled fandomových ocenění.

19.11. se koná XI. Minicon ve Studiu GAG Borise Hybnera a 25. - 27. 11. jej pak následuje již X. Dracon.

V prosinci vychází první číslo měsíčníku pro fantasy a sci-fi Nemesis.

17.12. vzniká v Lučenci z iniciativy Martiny Pilcerové SFK Shai-Hulud.

1995

17.-19. 3. se uskutečnila Reussova Revúca spojená se seminářem autorů a předáváním cen soutěže O cenu Gustáva Reussa.

24.-26. března pořádá v Praze Společnost přátel díla J.R.R.Tolkiena Oslavu zničení Prstenu, rozsahem srovnatelnou se středním conem.

SFK GEA Boskovice ve spolupráci s Kruhem přátel díla H.P.Lovecrafta pořádá ve dnech 22. a 23.4. Necronomicon a Geacon, ve stejném termínu je i Jarní porada SFK v Březové.

23. června se na popud J. N. Hlavičky uskutečnilo v Praze SSSR (Sjezd starých scifistických rarit).

30.6-2.7. se koná Casscon na který 2.-7.7. navazuje Tatracon.

Začátkem září se v Ústí nad Labem uskutečnil Parcon - Bohemiacon. Byla zde pokřtena Encyklopedie literatury science fiction, v CKČ poprvé nebyla udělena hlavní cena Mlok, ze zahraničních hostů jmenujme T.Pratchetta, R. Holdstocka, A.Sapkowského a R.Quagliu.

Podzimní porada SFK opět v Březové, tentokrát 20 - 22. října. Byl přijat statut CKČ a Parconu.

24.-26.11. se podařilo propojit Evropský týden vědecké kultury s Miniconem, vše pod střechou Národního technického muzea, 8.-10. 12. pak rok vrcholí rekordně navštíveným Draconem na němž je oficiálně založena Akademie SF, fantasy a hororu.

1996

16.-18. 2. začíná SF rok Edhelcon v Ostravě, zaměřený hlavně hráčsky s doplňkovými SF pořady.

6. března se uskutečnilo druhé SSSR, tentokráte z popudu J. W. Procházky.

Jarní porada SFK: 26.-28. 4. v Březové nad Svitavou, projednáno posunutí uzávěrky CKČ, aby pořadatelé Parconu měli více času na vydání Kočasu.

23.5. na knižním veletrhu Svět knihy proběhlo první slavnostní vyhlášení cen Akademie SF, fantasy a hororu v prostřední části secesního Průmyslového paláce na Výstavišti v Praze.

5-7.7. v Chotěboři proběhl první Aval©on, částečně se překrývající se slovenským Tatraconem.

4.-6.10. pořádá SF Klub 451oF v Košicích hráčský Herocon.

Parcon - Bohemiacon v Ústí nad Labem, prezentace dlouho připravované knihy Mlok, obsahující prakticky všechny vítězné a nominované práce CKČ 94. Prezentuje se zde i nově vznikající comicsový časopis Crew, vycházející začátkem následujícího roku.

18.-20. 10. Podzimní porada SF klubů v tradiční Březové. Reakce na kritiku zkostnatělosti fandomu vyznívají poněkud do ztracena, neboť hlavní kritik chybí. V souboji o Parcon prohrává Chotěboř se Spišskou Novou Vsí 10:18 (2 se zdrželi). Předem je na žádost organizátorů odhlasován i Parcon 2000 v Šumperku. První návrh na vytvoření webové stránky Fandomu.

16. - 17. listopadu se konal Minicon, opět v Národním technickém muzeu v Praze.

6. - 8. 12. se uskutečnil Dracon spojený s výročním zasedáním Akademie SF, fantasy a hororu.

1997

1.-3. února zahajuje SF rok pražský Pragocon, tohoto jména první a poněkud se tedy potýkající s organizačními problémy.

18. až 20. dubna se odehrává Jarní porada SF klubů, tentokráte v Šumperku. Výsledky hlasování Mloka a Ludvíka: Ludvík je přiřčen P.Pavelkovi, Mlok E.Čiernému. Ústí n. Labem kandiduje na Eurocon 99, byl by spojen s Bohemiaconem a Parconem.

27.-29.6. probíhající Aval©on měl původně, mírně řečeno, nešťastné motto: „Přece nepojedu až do Spišské Nové Vsi, to dá rozum.“ Nakonec se pořadatelé včas za konfrontační přístup omluvili a mnoho spokojených fanů navštívilo Chotěboř i Spišskou Novou Ves.

30.6.- 4.7. je čas Tatraconu a na něj navazuje 4.-6.7. Parcon v Spišské Nové Vsi, jehož čestným hostem byl Kir Bulyčev. Na tomto Parconu se poprvé podařilo prodávat knihu všech vítězných povídek tohoto ročníku CKČ, nazvanou Mlok. Svou premiéru zde mělo i nulté číslo slovenského SF časopisu Fantázia.

21.-24.8. se koná tradiční Bohemiacon, hosté J.Haldeman a A. Sapkowski.

17. - 19. října Podzimní porada v Šumperku, zvolena nová Rada fandomu ve složení: E.Čierny, J.Vašát, V.Pravda, M.Bronec a J.Čermáková, plánován seminář o klubové činnosti. V hlasování o pořádání příštího Parconu vítězí Chotěboř nad Kopřivnicí 26:3 (2 se zdrželi).

Prahu navštívila Suzy McKee Charnasová a Joanna Czaplińská.

22. 11. je Minicon v NTM, téma přednášek: SF, politika a 21. století. Vystupují např. i R.Češka a I.Gabal.

5.-7.12. Dracon s hostem Rafałem A. Ziemkiewiczem.

1998

31.1.-1.2. Pragocon, převaha hráčů nad SF fanoušky, lepší organizace než v minulém roce.

28. března pořádá Společenstvo J.R.R.Tolkiena velkou panevropskou multilingvní fantasy hru Hledání říše elfů.

13. dubna proběhla v pražském Planetáriu přednáška amerického kosmonauta českého původu Johna Blahy.

17.-19.4. Šumperk - Jarní porada, plénum rozhodlo valnou většinou, aby V.Pravda byl jmenován prozatímním manažerem Fandomu.

15.-17.5. Vartacon a porada slovenských klubů, přednáška o zatmění slunce, B. Bystrica, hvězdárna Vartovka.

Slavnostní vyhlášení Akademie SF, fantasy a hororu bylo 23. května v pražském Výstavišti na 4. mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy v Průmyslovém paláci.

Parcon ’98 spojený s Avalconem se koná 3.-6. 7. 1998 v Chotěboři. V průběhu akce probíhala e-mailová diskuse s několika SF autory (např. R. Silverberg a G. Bear). K nezapomenutelným patřila ohnivá show a turnaj - pod širým nočním nebem na chotěbořském náměstí s pliváním a polykáním ohňů.

3.-9.8. Tatracon, Čingov - na poslední chvíli musí kvůli neserióznosti hotelu měnit ubytování, přesto se povedlo a na kvalitě to nebylo znát - výlet na pltích, vaření guláše, cvičná horolezecká stěna a další atrakce.

20. 8. až 23. 8. Bohemiacon, tématem je Cizinec, z programu: předpremiéra filmu Mstitelé, křest knihy Kamenný vodopád od F. Vrbenské.

16.-18. 10. v Šumperku Podzimní porada, založena Liga podpory neofanů, V. Pravdou vyjednáno obnovení rubriky Fandománie v Ikarii, M.Broncem navržena doplňková cena CKČ - Pulec (pro vítěze kategorií neoceněných Mlokem)

14.11. Minicon v NTM Praha, z programu: O.Neff: Sedm katastrofických scénářů zániku lidstva ve 21. století, MUDr. R. Vlasák: Zdravotní prevence pro lidi ve 21. století, MUDr. P. Remeš: Duchovní proudy ve 21. století a J.Olša jr.:Afrika 21. století - prostor beznaděje?

4.-6.12. Dracon v Brně byl málem na poslední chvíli zrušen kvůli havárii vodovodu. Vychází Základna 8 spojená s ročenkou Akademie SF, fantasy a hororu, je založena Conan Society. Hostem conu je J.Grygar.

1999

27. ledna se konala premiéra krátkého snímku I WAS A TEENAGE INTELLECTUAL z režijní dílny Rigor Mortis.

30.-31. 1. Pragocon. Mezi jinými si návštěvníci mohli poslechnout F.Vrbenskou (Asijské mýty), C. Broma (literární workshop), ing. V. Semeráda (vědecké pojetí démonů), ing. J. T. Pelecha (náměty a hrdinové v literatuře) a P.Čáslavu (Urotsukidoji - počátky animovaného sexu).

23. - 25. dubna proběhla Jarní porada v Kopřivnici, návrh na zřízení internetové konference SF klubů, P.Houžvička zvolen tiskovým mluvčím Fandomu.

7.-9. 5. Avalcon a StarTrekCon v Chotěboři

11. -13. června se v Praze za účasti T.Pratchetta koná Zeměplochacon.

2.-4. 7. Parcon - Kopřivnice. Několik hostů z Polska: Andrzej Sapkowski, Ewa Białołecka, Tomasz Kołodziejczak. Jednou z událostí conu byla předpremiéra filmu Matrix.

5.-11. 7. Tatracon tentokrát v lokalitě Dedinky, v blízkosti přehradního jezera. Výlet do Ochtinské aragonitové jeskyně, na Suchou Belou apod.

5. 8. má R.Sheckley autogramiádu v knihkupectví Krakatit.

27. -29. srpna se pro velký úspěch uskuteční Avalcon II (Speciál).

3.-5. 9. obnovuje zašlou slávu Istrocon v Bratislavě, koná se v bývalém podzemním krytu, nyní klubu Duna, jehož strojovna pak slouží jako osobitá galerie.

15. - 17. října Podzimní porada v Chotěboři, zrušena funkce manažera Fandomu, odhlasováno, že Randalf finančními zmatky kolem Parconu poškodil dobré jméno Fandomu, návrh podmínek pro pořadatele Parconu.

6.11. Minicon v NTM, tradiční vyhlášení výsledků Ceny Jima Dollara, přednášky např. O.Neffa a L.Dvořáka.

3.-5.12. jubilejní, patnáctý ročník Draconu. Vychází druhé rozšířené a upravené vydání knihy Kdo je kdo v české a slovenské sci-fi.

 
Historie fandomu v datech - 70.léta PDF Tisk Email
Celý článek...
 
Historie fandomu v datech - 60.léta PDF Tisk Email
Celý článek...