Cena Karla Čapka

V knize PhDr. Lubomíra Machaly, CSc. z olomoucké univerzity „Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990-1995“ napočítáme mezi autory poprvé publikujícími až po roce 1990 přes dvacet mladých (případně mladších) autorů, kteří za svůj první úspěch označují vítězství v soutěži o Cenu Karla Čapka. Protože kniha vznikla shrnutím pouze samostatných knižních vydání, nereferuje o autorech, kteří se prosadili v povídkových sbírkách.

CKČ pomohla objevit takové množství talentů i proto, že se svým nenápadným způsobem stará o autory české a slovenské SF již od roku 1982.

Celý problém je v tom, že soutěž je vyhlášena v září a a v prosinci jsou obvykle vyhlašovány výsledky.

V dřívějších dobách tomu tak nebylo a výsledky byly vyhlášený před otevřením nového ročníku. V několika posledních letech, kdy je Parcon v rámci Fenixconu dochází k překryvu. V září je otevřen nový ročník a jsou přijímány práce. V prosinci se vyhlašují výsledky, ale pozor za předcházející ročník. Ono přečíst a vyhodnotit 140 prací chvíli trvá a když je uzávěrka 20. listopadu, tak do 2. prosince se to opravdu nedá.

Takže buďte trpělivi a dejte čes porotcům, aby poctivě a svědomitě ohodnotili Vaše práce. A už začátkem září budou zveřejněny nominace.

Letošní vyhlášení výsledků 42. ročníku proběhne opět v Brně na Fenixconu  2. prosince 2023.

Příjem prací bude oficiálně otevřen v září 2023 a uzávěrka bude opět 20. listopadu 2023.

Pravidla pro přijetí prací naleznete zde .(do září mohou být ještě upravena).

Nyní probíhá hodnocení aktuálního 42. ročníku CKČ.

 

Do soutěže se přijímají práce napsané pouze v českém, nebo slovenském jazyce.

Do soutěže nemohou být zařazeny práce, za které nebyl zaplacen registrační příspěvek, práce, které se již zúčastnily některého z předchozích ročníků, byly již publikovány v oficiálních tiskovinách, masmédiích či kdekoli na internetu, k publikování jsou chystány nebo jsou současně přihlášeny v jiné soutěži celostátního významu!
Sekretář soutěže si taktéž vyhrazuje právo kdykoli v průběhu soutěže z ní a jejího hodnocení vyřadit práce prokazatelně nepůvodní, přepisy a odvozeniny prací již zveřejněných, ať už tiskem, ve filmové podobě či jakákoli jiným způsobem; to se netýká původních dosud nepublikovaných prací, využívajících známých umělých reálií a postav z tzv. sdílených vesmírů.

Vymezení soutěžních kategorií je následující:

  • mikropovídka (max. 9 000 znaků včetně mezer)
  • krátká povídka (9 001 až 30 000 znaků)
  • povídka (30 001 až 90 000 znaků)
  • novela (90 001 až 450 000 znaků).
  • Práce delší 450 000 znaků (včetně mezer) nebudou do soutěže zařazeny.

O přesném zařazení do kategorie rozhoduje sekretář soutěže.

Dále je zřízena speciální kategorii Robotika. Do této kategorii budou zařazeny povídky nebo novely, které jsou na téma robotů, bez ohledu na zařazení do primárních kategorii.

 

Každý z vás jistě chcete v soutěži uspět co nejlépe. K tomu je potřeba, aby její administrátor váš příspěvek přijal a nevyřadil jej z nějakých formálních důvodů nebo pro porušení anonymity a aby si ho porotci s chutí přečetli a líbil se jim.