43. ročník CKČ

Přihláška, čestné prohlášení a souhlas se zpracováním osobních údajů

Nezadali jste Jméno
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

CKČ  se účastním poprvé

Invalid Input

Seznam přihlašovaných prací

Invalid Input

Adresa v ČR/SR  pro zasílání poštovních zásilek (tištěný zpravodaj s výsledky soutěže

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Adresa pobytu, liší-li se od výše uvedené

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Prohlašuji, že soutěžní práce dávám k dispozici organizátorům soutěže pro jedno otištění a jedno vydání v e-booku, případně zveřejnění na internetu bez nároku na honorář a že souhlasím se zveřejněním svého autorského jména a názvů soutěžních prací ve výsledkové listině. Právo na publikování soutěžních textů je omezeno na tři kalendářní roky po roce slavnostního vyhlášení výsledků soutěže

Invalid Input

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to výlučně za níže uvedenými účely a s aktivitami v níže uvedeném rozsahu:

Zaslání tištěného zpravodaje s výsledky soutěže na poštovní adresu:

Invalid Input

Emailové zasílání informací o právě probíhajícím ročníku CKČ a upozornění na vyhlášení budoucích ročníků

Invalid Input

Zprostředkování kontaktu nakladateli/editorovi, který by projevil zájem publikovat mou tvorbu

Invalid Input

Emailové zasílání informací o ostatních soutěžích a akcich

Invalid Input

Poznámka (sem prosíme napište případnou zprávu či doplnění informací pro organizátory soutěže):  

Invalid Input
Invalid Input