Parcon je setkání českého a slovenského fandomu udělující Cenu Karla Čapka.

Parcon má podporu českého a slovenského fandomu jako nejvyšší reprezentativní setkání.

Oficiální název tohoto setkání je Parcon xxxx, kde xxxx je rok, ve kterém se con uskutečňuje. Spolu s dominantním názvem Parcon xxxx může být jako druhý použit název tradičního místního conu.

O organizátoru rozhoduje společná porada českého a slovenského fandomu.

O pořadateli Parconu se rozhoduje minimálně dva roky před jeho konáním, tj. na podzimní Poradě. Pořadatel Parconu může být vyzván k uspořádání jarní Porady v prostorách připravovaného Parconu.

Pořadatel se zavazuje pozvat vítěze a nominované na vyhlášení výsledků Ceny Karla Čapka. Pořadatel zajistí důstojné vyhlášení Ceny Karla Čapka a fandomových ocenění.